Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za dvoranu ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00   

Kemija ,   L
1A
 08:00 


Kemija ,   L
1B
 08:00 


Kemija ,   L
1C
 08:00 


Kemija ,   L
1D
 08:00 


Kemija ,   L
1E
 08:00 


Kemija ,   L
1F
 08:00 


Kemija ,   L
1G
 08:00 


Kemija ,   L
1H
 08:00 


Kemija ,   L
1I
 08:00 


Kemija ,   L
1J
 08:00 

Kemija ,   L
1K
 08:00 


Kemija ,   L
1L
 08:00 


Kemija ,   L
1M
 08:00 


Kemija ,   L
1N
 08:00 


Kemija ,   L
1O
 08:00 


Kemija ,   L
1P
 08:00 


Kemija ,   L
1R
 08:00 


Kemija ,   L
1S
 08:00 


Kemija ,   L
1T
 08:00 


Kemija ,   L
1U
 08:00 

   
 
 
 
 08:20       
 
 
 
 08:40       
 

Kemija ,   L
1A
 08:45 


Kemija ,   L
1B
 08:45 


Kemija ,   L
1C
 08:45 


Kemija ,   L
1D
 08:45 


Kemija ,   L
1E
 08:45 


Kemija ,   L
1F
 08:45 


Kemija ,   L
1G
 08:45 


Kemija ,   L
1H
 08:45 


Kemija ,   L
1I
 08:45 


Kemija ,   L
1J
 08:45 

Kemija ,   L
1K
 08:45 


Kemija ,   L
1L
 08:45 


Kemija ,   L
1M
 08:45 


Kemija ,   L
1N
 08:45 


Kemija ,   L
1O
 08:45 


Kemija ,   L
1P
 08:45 


Kemija ,   L
1R
 08:45 


Kemija ,   L
1S
 08:45 


Kemija ,   L
1T
 08:45 


Kemija ,   L
1U
 08:45 

 
 
 09:00       
 
 
 
 09:20       
 
 

Kemija ,   S
1A
 09:30 


Kemija ,   S
1B
 09:30 


Kemija ,   S
1C
 09:30 


Kemija ,   S
1D
 09:30 


Kemija ,   S
1E
 09:30 


Kemija ,   S
1F
 09:30 


Kemija ,   S
1G
 09:30 


Kemija ,   S
1H
 09:30 


Kemija ,   S
1I
 09:30 


Kemija ,   S
1J
 09:30 

Kemija ,   S
1K
 09:30 


Kemija ,   S
1L
 09:30 


Kemija ,   S
1M
 09:30 


Kemija ,   S
1N
 09:30 


Kemija ,   S
1O
 09:30 


Kemija ,   S
1P
 09:30 


Kemija ,   S
1R
 09:30 


Kemija ,   S
1S
 09:30 


Kemija ,   S
1T
 09:30 


Kemija ,   S
1U
 09:30 

 
 09:40       
 
 
 
 10:00       
 
 
 

Kemija ,   S
1A
 10:15 


Kemija ,   S
1B
 10:15 


Kemija ,   S
1C
 10:15 


Kemija ,   S
1D
 10:15 


Kemija ,   S
1E
 10:15 


Kemija ,   S
1F
 10:15 


Kemija ,   S
1G
 10:15 


Kemija ,   S
1H
 10:15 


Kemija ,   S
1I
 10:15 


Kemija ,   S
1J
 10:15 

Kemija ,   S
1K
 10:15 


Kemija ,   S
1L
 10:15 


Kemija ,   S
1M
 10:15 


Kemija ,   S
1N
 10:15 


Kemija ,   S
1O
 10:15 


Kemija ,   S
1P
 10:15 


Kemija ,   S
1R
 10:15 


Kemija ,   S
1S
 10:15 


Kemija ,   S
1T
 10:15 


Kemija ,   S
1U
 10:15 

 10:20       
 
 
 
 10:40       
 
 
 
 11:00           
 
 
 
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 
 12:20           
 
 
 
 12:40           
 
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17