Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za dvoranu ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 
 
 
 11:00           
 
 
 
 11:20           
 
 

Fizika ,   S
1A
 11:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1B
 11:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1C
 11:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1D
 11:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1E
 11:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1F
 11:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1G
 11:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1H
 11:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1I
 11:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1J
 11:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1K
 11:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1L
 11:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1M
 11:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1N
 11:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1O
 11:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1P
 11:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1R
 11:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1S
 11:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1T
 11:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1U
 11:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14

 
 11:40         
 
 
 
 12:00         
 
 
 

Fizika ,   S
1A
 12:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1B
 12:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1C
 12:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1D
 12:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1E
 12:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1F
 12:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1G
 12:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1H
 12:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1I
 12:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1J
 12:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1K
 12:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1L
 12:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1M
 12:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1N
 12:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1O
 12:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1P
 12:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1R
 12:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1S
 12:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1T
 12:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1U
 12:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14

 12:20         
 
 
 
 12:40         
 
 
 
 13:00 

Fizika ,   S
1A
 13:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1B
 13:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1C
 13:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1D
 13:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1E
 13:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1F
 13:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1G
 13:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1H
 13:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1I
 13:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1J
 13:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   S
1K
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1L
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1M
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1N
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1O
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1P
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1R
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1S
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1T
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   S
1U
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14

       
 
 
 
 13:20         
 
 
 
 13:40         
 

Fizika ,   L
1A
 13:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1B
 13:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1C
 13:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1D
 13:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1E
 13:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1F
 13:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1G
 13:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1H
 13:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1I
 13:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1J
 13:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1K
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1L
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1M
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1N
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1O
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1P
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1R
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1S
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1T
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1U
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14

 
 
 14:00         
 
 
 
 14:20         
 
 

Fizika ,   L
1A
 14:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1B
 14:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1C
 14:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1D
 14:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1E
 14:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1F
 14:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1G
 14:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1H
 14:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1I
 14:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1J
 14:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1K
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1L
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1M
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1N
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1O
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1P
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1R
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1S
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1T
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1U
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14

 
 14:40         
 
 
 
 15:00         
 
 
 

Fizika ,   L
1A
 15:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1B
 15:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1C
 15:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1D
 15:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1E
 15:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1F
 15:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1G
 15:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1H
 15:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1I
 15:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1J
 15:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fizika ,   L
1K
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1L
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1M
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1N
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1O
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1P
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1R
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1S
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1T
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fizika ,   L
1U
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14

 15:20         
 
 
 
 15:40         
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17