Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za dvoranu ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 

Anatomija ,   L
1K
 08:30 


Anatomija ,   L
1L
 08:30 


Anatomija ,   L
1M
 08:30 


Anatomija ,   L
1N
 08:30 


Anatomija ,   L
1O
 08:30 

 
 08:40         
 

Anatomija ,   L
1E
 08:45 


Anatomija ,   L
1F
 08:45 


Anatomija ,   L
1G
 08:45 


Anatomija ,   L
1H
 08:45 


Anatomija ,   L
1J
 08:45 

 
 
 09:00       
 
 
   
 09:20         
 
   
 
 09:40   

Anatomija ,   S
1K
 09:40 


Anatomija ,   S
1L
 09:40 


Anatomija ,   S
1M
 09:40 


Anatomija ,   S
1N
 09:40 


Anatomija ,   S
1O
 09:40 

     
 
 
 

Anatomija ,   S
1E
 09:55 


Anatomija ,   S
1F
 09:55 


Anatomija ,   S
1G
 09:55 


Anatomija ,   S
1H
 09:55 


Anatomija ,   S
1J
 09:55 

 10:00       
 
 
 
 10:20       
   
 
 
 10:40           
 

Anatomija ,   S
1K
 10:45 


Anatomija ,   S
1L
 10:45 


Anatomija ,   S
1M
 10:45 


Anatomija ,   S
1N
 10:45 


Anatomija ,   S
1O
 10:45 

 
 
 11:00   

Anatomija ,   S
1E
 11:00 


Anatomija ,   S
1F
 11:00 


Anatomija ,   S
1G
 11:00 


Anatomija ,   S
1H
 11:00 


Anatomija ,   S
1J
 11:00 

   
 
 
 
 11:20       
 
   
 
 11:40         
 

Anatomija ,   L
1P
 11:45 


Anatomija ,   L
1R
 11:45 


Anatomija ,   L
1S
 11:45 


Anatomija ,   L
1T
 11:45 


Anatomija ,   L
1U
 11:45 

Anatomija ,   L
1A
 11:45 


Anatomija ,   L
1B
 11:45 


Anatomija ,   L
1C
 11:45 


Anatomija ,   L
1D
 11:45 


Anatomija ,   L
1I
 11:45 

 
 
 12:00       
 
 
 
 12:20       
 
     
 
 12:40           
 
 
 

Anatomija ,   S
1P
 12:55 


Anatomija ,   S
1R
 12:55 


Anatomija ,   S
1S
 12:55 


Anatomija ,   S
1T
 12:55 


Anatomija ,   S
1U
 12:55 

Anatomija ,   S
1A
 12:55 


Anatomija ,   S
1B
 12:55 


Anatomija ,   S
1C
 12:55 


Anatomija ,   S
1D
 12:55 


Anatomija ,   S
1I
 12:55 

 13:00       
 
 
 
 13:20       
 
 
 
 13:40       

Anatomija ,   S
1C
 13:40 


Anatomija ,   S
1A
 14:00 


Anatomija ,   S
1B
 14:00 


Anatomija ,   S
1D
 14:00 


Anatomija ,   S
1I
 14:00 

 
 
 
 
 14:00     

Anatomija ,   S
1P
 14:00 


Anatomija ,   S
1R
 14:00 


Anatomija ,   S
1S
 14:00 


Anatomija ,   S
1T
 14:00 


Anatomija ,   S
1U
 14:00 

 
 
 
 
 14:20       
 
 
 
 14:40       
     
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17