Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za dvoranu KBD MOBILNA PROT. KL. VJEŽB.

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Mobilna protetika II
5D

 08:20         
 
 
 
 08:40         
 
 
 
 09:00   

Mobilna protetika II
5D

     
 
 
 

Mobilna protetika I
4L

 09:20       
 
 
 
 09:40       
 

Mobilna protetika II
5D

 
 
 10:00     

Mobilna protetika I
4L

 
 
 
 
 10:20       
 
 

Mobilna protetika II
5C

 
 10:40       
 

Mobilna protetika I
4L

 
 
 11:00       
 
 
 

Mobilna protetika II
5C

 11:20       
 
   
 
 11:40         
 
 
 
 12:00   

Mobilna protetika II
5C

     
 
 
 
 12:20         
 
 
 
 12:40         
   
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17