Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za dvoranu VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 
 
 
 10:00 

Interna medicina ,   KL
3I
 10:00 


Interna medicina ,   KL
3J
 10:00 

   

Interna medicina ,   KL
3A
 10:00 


Interna medicina ,   KL
3B
 10:00 

 
 
 
 
 10:20       
 
 
 
 10:40       
 

Interna medicina ,   S
3I
 10:45 


Interna medicina ,   S
3J
 10:45 

Interna medicina ,   S
3A
 10:45 


Interna medicina ,   S
3B
 10:45 

 
 
 11:00       
 
 
 
 11:20       
 
   

Interna medicina ,   KL
3M
 11:30 


Interna medicina ,   KL
3N
 11:30 

 
 11:40         
 

Interna medicina ,   KL
3G
 11:45 


Interna medicina ,   KL
3H
 11:45 

 
 
 12:00       
 
 
 

Interna medicina ,   S
3M
 12:15 


Interna medicina ,   S
3N
 12:15 

 12:20       
 
 

Interna medicina ,   KL
3C
 12:30 


Interna medicina ,   KL
3D
 12:30 

Interna medicina ,   KL
3K
 12:30 


Interna medicina ,   KL
3L
 12:30 

Interna medicina ,   S
3G
 12:30 


Interna medicina ,   S
3H
 12:30 

 
 12:40   
 
 
 
 13:00     
 
 
 

Interna medicina ,   S
3C
 13:15 


Interna medicina ,   S
3D
 13:15 

Interna medicina ,   S
3K
 13:15 


Interna medicina ,   S
3L
 13:15 

 
 13:20       
 
 

Interna medicina ,   KL
3E
 13:30 


Interna medicina ,   KL
3F
 13:30 

 
 13:40     
 
 
 
 14:00         
 
 
 

Interna medicina ,   S
3E
 14:15 


Interna medicina ,   S
3F
 14:15 

 14:20         
 
 
 
 14:40         
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17