Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za dvoranu GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Pretklinička oralna kirurgija ,   PRK
4E
 08:15 


Pretklinička oralna kirurgija ,   PRK
4F
 08:15 

Pretklinička oralna kirurgija ,   PRK
4A
 08:15 


Pretklinička oralna kirurgija ,   PRK
4B
 08:15 

 08:20       
 
 
 
 08:40       
 
 
 
 09:00       

Pretklinička oralna kirurgija ,   PRK
4E
 09:00 


Pretklinička oralna kirurgija ,   PRK
4F
 09:00 

Pretklinička oralna kirurgija ,   PRK
4A
 09:00 


Pretklinička oralna kirurgija ,   PRK
4B
 09:00 

 
 
 
 09:20       
 
 
 
 09:40       
     
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 

Pretklinička oralna kirurgija ,   PRK
4C
 10:45 


Pretklinička oralna kirurgija ,   PRK
4D
 10:45 

 
 
 11:00   

Pretklinička oralna kirurgija ,   PRK
4G
 11:00 


Pretklinička oralna kirurgija ,   PRK
4K
 11:00 

   
 
 
 
 11:20       
 
 

Pretklinička oralna kirurgija ,   PRK
4C
 11:30 


Pretklinička oralna kirurgija ,   PRK
4D
 11:30 

 
 11:40       
 

Pretklinička oralna kirurgija ,   PRK
4G
 11:45 


Pretklinička oralna kirurgija ,   PRK
4K
 11:45 

 
 
 12:00       
 
 
   
 12:20         
 
   
 
 12:40           
 
 
 
 13:00   

Pretklinička oralna kirurgija ,   PRK
4J
 13:00 


Pretklinička oralna kirurgija ,   PRK
4L
 13:00 

Pretklinička oralna kirurgija ,   PRK
4H
 13:00 


Pretklinička oralna kirurgija ,   PRK
4I
 13:00 

   
 
 
 
 13:20       
 
 
 
 13:40       
 

Pretklinička oralna kirurgija ,   PRK
4J
 13:45 


Pretklinička oralna kirurgija ,   PRK
4L
 13:45 

Pretklinička oralna kirurgija ,   PRK
4H
 13:45 


Pretklinička oralna kirurgija ,   PRK
4I
 13:45 

 
 
 14:00       
 
 
 
 14:20       
 
     
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00       

Okluzija i funkcija
4

 
 
 
 
 18:20         
 
 
 
 18:40         
 

Okluzija i funkcija
4

 
 
 19:00 

Uvod u znanstveni rad II
5

     
 
 
 
 19:20       
 
   
 
 19:40         
   
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17