Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za dvoranu REBRO PATOFIZ. VJEŽBAONICA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 
 
 
 11:00           
 
 
 
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 
 12:20           
 
 
 
 12:40           
 
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00     

Patofiziologija ,   L
3A
 14:00 


Patofiziologija ,   L
3B
 14:00 


Patofiziologija ,   L
3C
 14:00 


Patofiziologija ,   L
3M
 14:00 

   
 
 
 
 14:20         
 
 
 
 14:40         
 

Patofiziologija ,   L
3D
 14:45 


Patofiziologija ,   L
3E
 14:45 


Patofiziologija ,   L
3F
 14:45 

 
 
 15:00         
 
 
 
 15:20         
 
   
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 

Patofiziologija ,   L
3G
 16:45 


Patofiziologija ,   L
3H
 16:45 


Patofiziologija ,   L
3I
 16:45 


Patofiziologija ,   L
3N
 16:45 

 
 
 17:00         
 
 
 
 17:20         
 
 

Patofiziologija ,   L
3J
 17:30 


Patofiziologija ,   L
3K
 17:30 


Patofiziologija ,   L
3L
 17:30 

 
 17:40         
 
 
 
 18:00         
 
 
   
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17