Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za dvoranu ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 
 
 
 11:00           
 
 
 
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 
 12:20           
 
 
 
 12:40           
 
 
 
 13:00   

Stanična biologija s genetikom ,   L
1R
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1S
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1T
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1U
 13:00 

Stanična biologija s genetikom ,   L
1A
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1B
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1C
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1D
 13:00 

Stanična biologija s genetikom ,   L
1E
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1F
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1G
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1H
 13:00 

Stanična biologija s genetikom ,   L
1I
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1J
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1K
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1L
 13:00 

 
 
 
 13:20   
 
 
 
 13:40   
 

Stanična biologija s genetikom ,   L
1R
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1S
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1T
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1U
 13:45 

Stanična biologija s genetikom ,   L
1A
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1B
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1C
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1D
 13:45 

Stanična biologija s genetikom ,   L
1E
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1F
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1G
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1H
 13:45 

Stanična biologija s genetikom ,   L
1I
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1J
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1K
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1L
 13:45 

 
 
 14:00   
 
 
 
 14:20   
 
         
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00 

Stanična biologija s genetikom ,   L
1M
 16:00 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1N
 16:00 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1O
 16:00 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1P
 16:00 

       
 
 
 
 16:20         
 
 
 
 16:40         
 

Stanična biologija s genetikom ,   L
1N
 16:45 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1O
 16:45 


Stanična biologija s genetikom ,   L
1P
 16:45 

 
 
 17:00         
 
 
 
 17:20         
 
   
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17