Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za dvoranu ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 
 
 
 11:00           
 
 
 
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 
 12:20           
 
 
 
 12:40           
 
 
 
 13:00         

Fiziologija ,   L
2I
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2J
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2K
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2L
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2A
 13:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2B
 13:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2G
 13:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2H
 13:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2I
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2J
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2K
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2L
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2A
 14:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2B
 14:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2G
 14:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2H
 14:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2I
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2J
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2K
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2L
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2A
 15:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2B
 15:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2G
 15:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2H
 15:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2I
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2J
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2K
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2L
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


Fiziologija ,   L
2A
 15:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2B
 15:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2G
 15:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2H
 15:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15

 
 
 
 13:20         
 
 
 
 13:40         
 
 
 
 14:00     

Fiziologija ,   L
2C
 14:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2D
 14:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2E
 14:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2F
 14:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15

 
 
 
 
 14:20       
 
 
 
 14:40       
 

Fiziologija ,   L
2C
 14:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2D
 14:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2E
 14:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2F
 14:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15

 
 
 15:00       
 
 
 
 15:20       
 
 

Fiziologija ,   L
2C
 15:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2D
 15:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2E
 15:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2F
 15:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15

 
 15:40       
 
 
 
 16:00       
 
 
 

Fiziologija ,   L
2C
 16:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2D
 16:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2E
 16:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


Fiziologija ,   L
2F
 16:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15

 16:20       
 
   
 
 16:40         
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17