Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za dvoranu GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Fiksna protetika II
5J

Fiksna protetika I
4A

Fiksna protetika I
4I

 08:20     
 
 
 
 08:40     
 
 
 
 09:00     

Fiksna protetika II
5J

Fiksna protetika I
4A

Fiksna protetika I
4I

 
 
 
 09:20     
 
 
 
 09:40     
 

Fiksna protetika II
5J

Fiksna protetika I
4A

Fiksna protetika I
4I

 
 
 10:00     
 
 
 
 10:20     
 
   

Fiksna protetika I
4B

 
 
 10:40         
 

Fiksna protetika I
4C

Fiksna protetika I
4J

 
 
 11:00 

Fiksna protetika I
4H

 
 
 
 

Fiksna protetika I
4B

 11:20   
 
 

Fiksna protetika I
4C

Fiksna protetika I
4J

 
 11:40   
 

Fiksna protetika I
4H

 
 
 12:00 

Fiksna protetika I
4B

 
 
 
 

Fiksna protetika I
4C

Fiksna protetika I
4J

 12:20   
 
 

Fiksna protetika I
4H

 
 12:40   
   
 
 
 13:00 

Fiksna protetika I
4K

     
 
 
   
 13:20         
 
 
 
 13:40         
 

Fiksna protetika I
4K

 
 
 14:00         
 
 
 
 14:20         
 
 

Fiksna protetika I
4K

 
 14:40         
 
 
 
 15:00         
 
 
   
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17