Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za dvoranu DENTALNA VELIKA DVORANA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Endodoncija II ,   PKL
6A
 08:15 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6B
 08:15 
Tjedni: 11 , 12


Endodoncija II ,   PKL
6C
 08:15 
Tjedni: 14 , 15


Endodoncija II ,   PKL
6D
 08:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6J
 08:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6E
 08:15 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Endodoncija II ,   PKL
6K
 08:15 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Endodoncija II ,   PKL
6F
 08:15 
Tjedni: 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6L
 08:15 
Tjedni: 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6G
 08:15 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6I
 08:15 
Tjedni: 14 , 15

Endodoncija II ,   PKL
6A
 08:15 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6B
 08:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Endodoncija II ,   PKL
6C
 08:15 
Tjedni: 14 , 15


Endodoncija II ,   PKL
6D
 08:15 
Tjedni: 1 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6J
 08:15 
Tjedni: 1 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6E
 08:15 
Tjedni: 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6K
 08:15 
Tjedni: 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6F
 08:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6L
 08:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6G
 08:15 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6I
 08:15 
Tjedni: 14 , 15

Endodoncija II ,   PKL
6A
 08:15 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6B
 08:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Endodoncija II ,   PKL
6C
 08:15 
Tjedni: 14 , 15


Endodoncija II ,   PKL
6D
 08:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6J
 08:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6E
 08:15 
Tjedni: 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6K
 08:15 
Tjedni: 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6F
 08:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6L
 08:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6G
 08:15 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6I
 08:15 
Tjedni: 14 , 15

Endodoncija II ,   PKL
6A
 08:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6B
 08:15 
Tjedni: 11 , 12


Endodoncija II ,   PKL
6C
 08:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Endodoncija II ,   PKL
6D
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


Endodoncija II ,   PKL
6J
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


Endodoncija II ,   PKL
6E
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6K
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6F
 08:15 
Tjedni: 6 , 7


Endodoncija II ,   PKL
6L
 08:15 
Tjedni: 6 , 7


Endodoncija II ,   PKL
6G
 08:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6I
 08:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

Endodoncija II ,   PKL
6A
 08:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6B
 08:15 
Tjedni: 11 , 12


Endodoncija II ,   PKL
6C
 08:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Endodoncija II ,   PKL
6D
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


Endodoncija II ,   PKL
6J
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


Endodoncija II ,   PKL
6E
 08:15 
Tjedni: 3 , 4


Endodoncija II ,   PKL
6K
 08:15 
Tjedni: 3 , 4


Endodoncija II ,   PKL
6F
 08:15 
Tjedni: 6 , 7


Endodoncija II ,   PKL
6L
 08:15 
Tjedni: 6 , 7


Endodoncija II ,   PKL
6G
 08:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6I
 08:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

Endodoncija II ,   PKL
6A
 09:00 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6B
 09:00 
Tjedni: 11 , 12


Endodoncija II ,   PKL
6C
 09:00 
Tjedni: 14 , 15


Endodoncija II ,   PKL
6D
 09:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6J
 09:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6E
 09:00 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Endodoncija II ,   PKL
6K
 09:00 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Endodoncija II ,   PKL
6F
 09:00 
Tjedni: 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6L
 09:00 
Tjedni: 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6G
 09:00 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6I
 09:00 
Tjedni: 14 , 15

Endodoncija II ,   PKL
6A
 09:00 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6B
 09:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Endodoncija II ,   PKL
6C
 09:00 
Tjedni: 14 , 15


Endodoncija II ,   PKL
6D
 09:00 
Tjedni: 1 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6J
 09:00 
Tjedni: 1 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6E
 09:00 
Tjedni: 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6K
 09:00 
Tjedni: 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6F
 09:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6L
 09:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6G
 09:00 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6I
 09:00 
Tjedni: 14 , 15

Endodoncija II ,   PKL
6A
 09:00 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6B
 09:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Endodoncija II ,   PKL
6C
 09:00 
Tjedni: 14 , 15


Endodoncija II ,   PKL
6D
 09:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6J
 09:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6E
 09:00 
Tjedni: 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6K
 09:00 
Tjedni: 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6F
 09:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6L
 09:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6G
 09:00 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6I
 09:00 
Tjedni: 14 , 15

Endodoncija II ,   PKL
6A
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6B
 09:00 
Tjedni: 11 , 12


Endodoncija II ,   PKL
6C
 09:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Endodoncija II ,   PKL
6D
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


Endodoncija II ,   PKL
6J
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


Endodoncija II ,   PKL
6E
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6K
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6F
 09:00 
Tjedni: 6 , 7


Endodoncija II ,   PKL
6L
 09:00 
Tjedni: 6 , 7


Endodoncija II ,   PKL
6G
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6I
 09:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15

Endodoncija II ,   PKL
6A
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6B
 09:00 
Tjedni: 11 , 12


Endodoncija II ,   PKL
6C
 09:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Endodoncija II ,   PKL
6D
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


Endodoncija II ,   PKL
6J
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


Endodoncija II ,   PKL
6E
 09:00 
Tjedni: 3 , 4


Endodoncija II ,   PKL
6K
 09:00 
Tjedni: 3 , 4


Endodoncija II ,   PKL
6F
 09:00 
Tjedni: 6 , 7


Endodoncija II ,   PKL
6L
 09:00 
Tjedni: 6 , 7


Endodoncija II ,   PKL
6G
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6I
 09:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

Endodoncija II ,   PKL
6A
 09:45 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6B
 09:45 
Tjedni: 11 , 12


Endodoncija II ,   PKL
6C
 09:45 
Tjedni: 14 , 15


Endodoncija II ,   PKL
6D
 09:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6J
 09:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6E
 09:45 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Endodoncija II ,   PKL
6K
 09:45 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Endodoncija II ,   PKL
6F
 09:45 
Tjedni: 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6L
 09:45 
Tjedni: 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6G
 09:45 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6I
 09:45 
Tjedni: 14 , 15

Endodoncija II ,   PKL
6A
 09:45 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6B
 09:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Endodoncija II ,   PKL
6C
 09:45 
Tjedni: 14 , 15


Endodoncija II ,   PKL
6D
 09:45 
Tjedni: 1 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6J
 09:45 
Tjedni: 1 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6E
 09:45 
Tjedni: 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6K
 09:45 
Tjedni: 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6F
 09:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6L
 09:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6G
 09:45 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6I
 09:45 
Tjedni: 14 , 15

Endodoncija II ,   PKL
6A
 09:45 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6B
 09:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Endodoncija II ,   PKL
6C
 09:45 
Tjedni: 14 , 15


Endodoncija II ,   PKL
6D
 09:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6J
 09:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6E
 09:45 
Tjedni: 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6K
 09:45 
Tjedni: 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6F
 09:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6L
 09:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6G
 09:45 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6I
 09:45 
Tjedni: 14 , 15

Endodoncija II ,   PKL
6A
 09:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6B
 09:45 
Tjedni: 11 , 12


Endodoncija II ,   PKL
6C
 09:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Endodoncija II ,   PKL
6D
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


Endodoncija II ,   PKL
6J
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


Endodoncija II ,   PKL
6E
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6K
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6F
 09:45 
Tjedni: 6 , 7


Endodoncija II ,   PKL
6L
 09:45 
Tjedni: 6 , 7


Endodoncija II ,   PKL
6G
 09:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6I
 09:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15

Endodoncija II ,   PKL
6A
 09:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6B
 09:45 
Tjedni: 11 , 12


Endodoncija II ,   PKL
6C
 09:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Endodoncija II ,   PKL
6D
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


Endodoncija II ,   PKL
6J
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


Endodoncija II ,   PKL
6E
 09:45 
Tjedni: 3 , 4


Endodoncija II ,   PKL
6K
 09:45 
Tjedni: 3 , 4


Endodoncija II ,   PKL
6F
 09:45 
Tjedni: 6 , 7


Endodoncija II ,   PKL
6L
 09:45 
Tjedni: 6 , 7


Endodoncija II ,   PKL
6G
 09:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6I
 09:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
 

Endodoncija II ,   PKL
6A
 10:30 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6B
 10:30 
Tjedni: 11 , 12


Endodoncija II ,   PKL
6C
 10:30 
Tjedni: 14 , 15


Endodoncija II ,   PKL
6D
 10:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6J
 10:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6E
 10:30 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Endodoncija II ,   PKL
6K
 10:30 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Endodoncija II ,   PKL
6F
 10:30 
Tjedni: 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6L
 10:30 
Tjedni: 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6G
 10:30 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6I
 10:30 
Tjedni: 14 , 15

Endodoncija II ,   PKL
6A
 10:30 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6B
 10:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Endodoncija II ,   PKL
6C
 10:30 
Tjedni: 14 , 15


Endodoncija II ,   PKL
6D
 10:30 
Tjedni: 1 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6J
 10:30 
Tjedni: 1 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6E
 10:30 
Tjedni: 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6K
 10:30 
Tjedni: 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6F
 10:30 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6L
 10:30 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6G
 10:30 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6I
 10:30 
Tjedni: 14 , 15

Endodoncija II ,   PKL
6A
 10:30 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6B
 10:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Endodoncija II ,   PKL
6C
 10:30 
Tjedni: 14 , 15


Endodoncija II ,   PKL
6D
 10:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6J
 10:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6E
 10:30 
Tjedni: 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6K
 10:30 
Tjedni: 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6F
 10:30 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6L
 10:30 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6G
 10:30 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6I
 10:30 
Tjedni: 14 , 15

Endodoncija II ,   PKL
6A
 10:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6B
 10:30 
Tjedni: 11 , 12


Endodoncija II ,   PKL
6C
 10:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Endodoncija II ,   PKL
6D
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


Endodoncija II ,   PKL
6J
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


Endodoncija II ,   PKL
6E
 10:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6K
 10:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6F
 10:30 
Tjedni: 6 , 7


Endodoncija II ,   PKL
6L
 10:30 
Tjedni: 6 , 7


Endodoncija II ,   PKL
6G
 10:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6I
 10:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15

Endodoncija II ,   PKL
6A
 10:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6B
 10:30 
Tjedni: 11 , 12


Endodoncija II ,   PKL
6C
 10:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Endodoncija II ,   PKL
6D
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


Endodoncija II ,   PKL
6J
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


Endodoncija II ,   PKL
6E
 10:30 
Tjedni: 3 , 4


Endodoncija II ,   PKL
6K
 10:30 
Tjedni: 3 , 4


Endodoncija II ,   PKL
6F
 10:30 
Tjedni: 6 , 7


Endodoncija II ,   PKL
6L
 10:30 
Tjedni: 6 , 7


Endodoncija II ,   PKL
6G
 10:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6I
 10:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 
 10:40 
 
 
 
 11:00 
 
 
 

Endodoncija II ,   PKL
6A
 11:15 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6B
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


Endodoncija II ,   PKL
6C
 11:15 
Tjedni: 14 , 15


Endodoncija II ,   PKL
6D
 11:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6J
 11:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6E
 11:15 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Endodoncija II ,   PKL
6K
 11:15 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Endodoncija II ,   PKL
6F
 11:15 
Tjedni: 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6L
 11:15 
Tjedni: 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6G
 11:15 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6I
 11:15 
Tjedni: 14 , 15

Endodoncija II ,   PKL
6A
 11:15 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6B
 11:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Endodoncija II ,   PKL
6C
 11:15 
Tjedni: 14 , 15


Endodoncija II ,   PKL
6D
 11:15 
Tjedni: 1 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6J
 11:15 
Tjedni: 1 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6E
 11:15 
Tjedni: 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6K
 11:15 
Tjedni: 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6F
 11:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6L
 11:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6G
 11:15 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6I
 11:15 
Tjedni: 14 , 15

Endodoncija II ,   PKL
6A
 11:15 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6B
 11:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Endodoncija II ,   PKL
6C
 11:15 
Tjedni: 14 , 15


Endodoncija II ,   PKL
6D
 11:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6J
 11:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Endodoncija II ,   PKL
6E
 11:15 
Tjedni: 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6K
 11:15 
Tjedni: 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6F
 11:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6L
 11:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Endodoncija II ,   PKL
6G
 11:15 
Tjedni: 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6I
 11:15 
Tjedni: 14 , 15

Endodoncija II ,   PKL
6A
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6B
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


Endodoncija II ,   PKL
6C
 11:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Endodoncija II ,   PKL
6D
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


Endodoncija II ,   PKL
6J
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


Endodoncija II ,   PKL
6E
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6K
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Endodoncija II ,   PKL
6F
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


Endodoncija II ,   PKL
6L
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


Endodoncija II ,   PKL
6G
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6I
 11:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

Endodoncija II ,   PKL
6A
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6B
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


Endodoncija II ,   PKL
6C
 11:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15


Endodoncija II ,   PKL
6D
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


Endodoncija II ,   PKL
6J
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


Endodoncija II ,   PKL
6E
 11:15 
Tjedni: 3 , 4


Endodoncija II ,   PKL
6K
 11:15 
Tjedni: 3 , 4


Endodoncija II ,   PKL
6F
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


Endodoncija II ,   PKL
6L
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


Endodoncija II ,   PKL
6G
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Endodoncija II ,   PKL
6I
 11:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 11:20 
 
 
 
 11:40 
 
 
 
 12:00           
 
 
 

Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4F
 12:15 


Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4L
 12:15 

Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4A
 12:15 


Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4D
 12:15 

Endodoncija I ,   PKL
5A
 12:15 


Endodoncija I ,   PKL
5B
 12:15 

Endodoncija I ,   PKL
5G
 12:15 


Endodoncija I ,   PKL
5H
 12:15 

Endodoncija I ,   PKL
5K
 12:15 


Endodoncija I ,   PKL
5L
 12:15 

 12:20 
 
 
 
 12:40 
 
 
 
 13:00 

Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4F
 13:00 


Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4L
 13:00 

Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4A
 13:00 


Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4D
 13:00 

Endodoncija I ,   PKL
5A
 13:00 


Endodoncija I ,   PKL
5B
 13:00 

Endodoncija I ,   PKL
5G
 13:00 


Endodoncija I ,   PKL
5H
 13:00 

Endodoncija I ,   PKL
5K
 13:00 


Endodoncija I ,   PKL
5L
 13:00 

 
 
 
 13:20 
 
 
 
 13:40 
 

Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4F
 13:45 


Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4L
 13:45 

Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4A
 13:45 


Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4D
 13:45 

Endodoncija I ,   PKL
5A
 13:45 


Endodoncija I ,   PKL
5B
 13:45 

Endodoncija I ,   PKL
5G
 13:45 


Endodoncija I ,   PKL
5H
 13:45 

Endodoncija I ,   PKL
5K
 13:45 


Endodoncija I ,   PKL
5L
 13:45 

 
 
 14:00 
 
 
 
 14:20 
 
           
 
 14:40           
 

Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4I
 14:45 


Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4J
 14:45 

Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4C
 14:45 


Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4K
 14:45 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5A
 14:45 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5B
 14:45 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5G
 14:45 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5H
 14:45 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5K
 14:45 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5L
 14:45 

 
 
 15:00 
 
 
 
 15:20 
 
 

Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4I
 15:30 


Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4J
 15:30 

Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4C
 15:30 


Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4K
 15:30 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5A
 15:30 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5B
 15:30 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5G
 15:30 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5H
 15:30 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5K
 15:30 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5L
 15:30 

 
 15:40 
 
 
 
 16:00 
 
 
 

Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4I
 16:15 


Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4J
 16:15 

Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4C
 16:15 


Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4K
 16:15 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5A
 16:15 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5B
 16:15 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5G
 16:15 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5H
 16:15 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5K
 16:15 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5L
 16:15 

 16:20 
 
 
 
 16:40 
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17