Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za dvoranu GUND. ORALNA KIRURGIJA AMB.

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Oralna kirurgija I
5D

Oralna kirurgija I
5B

Oralna kirurgija I
5E

Oralna kirurgija I
5L

Oralna kirurgija I
5C

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

Oralna kirurgija I
5D

Oralna kirurgija I
5B

Oralna kirurgija I
5E

Oralna kirurgija I
5L

Oralna kirurgija I
5C

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

Oralna kirurgija I
5G

Oralna kirurgija I
5I

Oralna kirurgija I
5A

Oralna kirurgija I
5H

Oralna kirurgija I
5J

 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
 

Oralna kirurgija I
5G

Oralna kirurgija I
5I

Oralna kirurgija I
5A

Oralna kirurgija I
5H

Oralna kirurgija I
5J

 
 10:40 
 
 
 
 11:00 
 
 
 

Oralna kirurgija I
5F

Oralna kirurgija I
5K

     
 11:20       
 
 
 
 11:40       
 
 
 
 12:00 

Oralna kirurgija I
5F

Oralna kirurgija I
5K

     
 
 
 
 12:20       
 
 
 
 12:40       
     
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17