Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za dvoranu KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 08:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 08:15 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 08:15 
Tjedni: 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 08:15 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 08:15 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 08:15 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 08:15 
Tjedni: 1 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 08:15 
Tjedni: 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 08:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 08:15 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 08:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 08:15 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 08:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 08:15 
Tjedni: 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 08:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 08:15 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 08:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 08:15 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 08:15 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 08:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 08:15 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 08:15 
Tjedni: 13 , 14

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 08:15 
Tjedni: 3 , 4


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 08:15 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 08:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 08:15 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 08:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 09:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 09:00 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 09:00 
Tjedni: 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 09:00 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 09:00 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 09:00 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 09:00 
Tjedni: 1 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 09:00 
Tjedni: 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 09:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 09:00 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 09:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 09:00 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 09:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 09:00 
Tjedni: 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 09:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 09:00 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 09:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 09:00 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 09:00 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 09:00 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 09:00 
Tjedni: 13 , 14

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 09:00 
Tjedni: 3 , 4


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 09:00 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 09:00 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 09:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 09:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 09:45 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 09:45 
Tjedni: 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 09:45 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 09:45 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 09:45 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 09:45 
Tjedni: 1 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 09:45 
Tjedni: 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 09:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 09:45 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 09:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 09:45 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 09:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 09:45 
Tjedni: 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 09:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 09:45 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 09:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 09:45 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 09:45 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 09:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 09:45 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 09:45 
Tjedni: 13 , 14

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 09:45 
Tjedni: 3 , 4


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 09:45 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 09:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 09:45 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 09:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
 

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 10:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 10:30 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 10:30 
Tjedni: 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 10:30 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 10:30 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 10:30 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 10:30 
Tjedni: 1 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 10:30 
Tjedni: 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 10:30 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 10:30 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 10:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 10:30 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 10:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 10:30 
Tjedni: 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 10:30 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 10:30 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 10:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 10:30 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 10:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 10:30 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 10:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 10:30 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 10:30 
Tjedni: 13 , 14

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 10:30 
Tjedni: 3 , 4


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 10:30 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 10:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 10:30 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 10:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 
 10:40 
 
 
 
 11:00 
 
 
 

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 11:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 11:15 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 11:15 
Tjedni: 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 11:15 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 11:15 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 11:15 
Tjedni: 1 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 11:15 
Tjedni: 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 11:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 11:15 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 11:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 11:15 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 11:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 11:15 
Tjedni: 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 11:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 11:15 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 11:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 11:15 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 11:15 
Tjedni: 13 , 14

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 11:15 
Tjedni: 3 , 4


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 11:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 11:20 
 
 
 
 11:40 
 
 
 
 12:00 

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 12:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 12:00 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 12:00 
Tjedni: 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 12:00 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 12:00 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 12:00 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 12:00 
Tjedni: 1 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 12:00 
Tjedni: 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 12:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 12:00 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 12:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 12:00 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 12:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 12:00 
Tjedni: 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 12:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 12:00 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 12:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 12:00 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 12:00 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 12:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 12:00 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 12:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 12:00 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 12:00 
Tjedni: 13 , 14

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 12:00 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 12:00 
Tjedni: 3 , 4


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 12:00 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 12:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 12:00 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 12:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 
 
 
 12:20 
 
 
 
 12:40 
 

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 12:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 12:45 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 12:45 
Tjedni: 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 12:45 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 12:45 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 12:45 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 12:45 
Tjedni: 1 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 12:45 
Tjedni: 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 12:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 12:45 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 12:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 12:45 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 12:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 12:45 
Tjedni: 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 12:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 12:45 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 12:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 12:45 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 12:45 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 12:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 12:45 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 12:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 12:45 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 12:45 
Tjedni: 13 , 14

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 12:45 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 12:45 
Tjedni: 3 , 4


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 12:45 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 12:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 12:45 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 12:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 
 
 13:00 
 
 
 
 13:20 
 
 

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 13:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 13:30 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 13:30 
Tjedni: 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 13:30 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 13:30 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 13:30 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 13:30 
Tjedni: 1 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 13:30 
Tjedni: 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 13:30 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 13:30 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 13:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 13:30 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 13:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 13:30 
Tjedni: 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 13:30 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 13:30 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 13:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 13:30 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 13:30 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 13:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 13:30 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 13:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 13:30 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 13:30 
Tjedni: 13 , 14

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 13:30 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 13:30 
Tjedni: 3 , 4


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 13:30 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 13:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 13:30 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 13:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 
 13:40 
 
 
 
 14:00 
 
 
 

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 14:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 14:15 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 14:15 
Tjedni: 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 14:15 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 14:15 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 14:15 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 14:15 
Tjedni: 1 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 14:15 
Tjedni: 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 14:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 14:15 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 14:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 14:15 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 14:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 14:15 
Tjedni: 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 14:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 14:15 
Tjedni: 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 14:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 14:15 
Tjedni: 14 , 15

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 14:15 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 14:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 14:15 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 14:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 14:15 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 14:15 
Tjedni: 13 , 14

Oralna kirurgija II ,   PKL
6A
 14:15 
Tjedni: 1 , 2


Oralna kirurgija II ,   PKL
6B
 14:15 
Tjedni: 3 , 4


Oralna kirurgija II ,   PKL
6C
 14:15 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
6D
 14:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Oralna kirurgija II ,   PKL
6E
 14:15 
Tjedni: 11 , 12


Oralna kirurgija II ,   PKL
6F
 14:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 14:20 
 
 
 
 14:40 
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17