Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za dvoranu PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Klinička parodontologija
5L

Klinička parodontologija
5H

Klinička parodontologija
5B

Klinička parodontologija
5G

Klinička parodontologija
5F

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

Klinička parodontologija
5L

Klinička parodontologija
5H

Klinička parodontologija
5B

Klinička parodontologija
5G

Klinička parodontologija
5F

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

Klinička parodontologija
5L

Klinička parodontologija
5H

Klinička parodontologija
5B

Klinička parodontologija
5G

Klinička parodontologija
5F

 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
 

Klinička parodontologija
5D

Klinička parodontologija
5E

Klinička parodontologija
5J

Klinička parodontologija
5A

Klinička parodontologija
5I

 
 10:40 
 
 
 
 11:00 
 
 
 

Klinička parodontologija
5D

Klinička parodontologija
5E

Klinička parodontologija
5J

Klinička parodontologija
5A

Klinička parodontologija
5I

 11:20 
 
 
 
 11:40 
 
 
 
 12:00 

Klinička parodontologija
5D

Klinička parodontologija
5E

Klinička parodontologija
5J

Klinička parodontologija
5A

Klinička parodontologija
5I

 
 
 
 12:20 
 
 
 
 12:40 
     

Klinička parodontologija
5K

   
 
 
 13:00     

Klinička parodontologija
5C

 
 
 
 
 13:20       
 
 

Klinička parodontologija
5K

 
 13:40       
 

Klinička parodontologija
5C

 
 
 14:00       
 
 
 

Klinička parodontologija
5K

 14:20       
 
 

Klinička parodontologija
5C

 
 14:40       
 
 
 
 15:00         
 
 
   
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17