Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za dvoranu DJEČJA STOM. AMBULANTA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6A
 08:15 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6B
 08:15 
Tjedni: 7 , 8


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6C
 08:15 
Tjedni: 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6D
 08:15 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6F
 08:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6E
 08:15 
Tjedni: 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6A
 08:15 
Tjedni: 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6B
 08:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6C
 08:15 
Tjedni: 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6D
 08:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6F
 08:15 
Tjedni: 1 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6E
 08:15 
Tjedni: 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6A
 08:15 
Tjedni: 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6B
 08:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6C
 08:15 
Tjedni: 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6D
 08:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6F
 08:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6E
 08:15 
Tjedni: 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6A
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6B
 08:15 
Tjedni: 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6C
 08:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6D
 08:15 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6F
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6E
 08:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6A
 08:15 
Tjedni: 3 , 4


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6B
 08:15 
Tjedni: 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6C
 08:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6D
 08:15 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6F
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6E
 08:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6A
 09:00 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6B
 09:00 
Tjedni: 7 , 8


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6C
 09:00 
Tjedni: 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6D
 09:00 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6F
 09:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6E
 09:00 
Tjedni: 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6A
 09:00 
Tjedni: 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6B
 09:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6C
 09:00 
Tjedni: 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6D
 09:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6F
 09:00 
Tjedni: 1 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6E
 09:00 
Tjedni: 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6A
 09:00 
Tjedni: 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6B
 09:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6C
 09:00 
Tjedni: 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6D
 09:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6F
 09:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6E
 09:00 
Tjedni: 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6A
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6B
 09:00 
Tjedni: 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6C
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6D
 09:00 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6F
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6E
 09:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6A
 09:00 
Tjedni: 3 , 4


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6B
 09:00 
Tjedni: 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6C
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6D
 09:00 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6F
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6E
 09:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6A
 09:45 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6B
 09:45 
Tjedni: 7 , 8


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6C
 09:45 
Tjedni: 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6D
 09:45 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6F
 09:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6E
 09:45 
Tjedni: 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6A
 09:45 
Tjedni: 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6B
 09:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6C
 09:45 
Tjedni: 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6D
 09:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6F
 09:45 
Tjedni: 1 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6E
 09:45 
Tjedni: 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6A
 09:45 
Tjedni: 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6B
 09:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6C
 09:45 
Tjedni: 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6D
 09:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6F
 09:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6E
 09:45 
Tjedni: 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6A
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6B
 09:45 
Tjedni: 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6C
 09:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6D
 09:45 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6F
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6E
 09:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6A
 09:45 
Tjedni: 3 , 4


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6B
 09:45 
Tjedni: 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6C
 09:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6D
 09:45 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6F
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6E
 09:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
 

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6A
 10:30 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6B
 10:30 
Tjedni: 7 , 8


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6C
 10:30 
Tjedni: 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6D
 10:30 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6F
 10:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6E
 10:30 
Tjedni: 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6A
 10:30 
Tjedni: 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6B
 10:30 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6C
 10:30 
Tjedni: 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6D
 10:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6F
 10:30 
Tjedni: 1 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6E
 10:30 
Tjedni: 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6A
 10:30 
Tjedni: 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6B
 10:30 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6C
 10:30 
Tjedni: 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6D
 10:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6F
 10:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6E
 10:30 
Tjedni: 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6A
 10:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6B
 10:30 
Tjedni: 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6C
 10:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6D
 10:30 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6F
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6E
 10:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6A
 10:30 
Tjedni: 3 , 4


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6B
 10:30 
Tjedni: 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6C
 10:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6D
 10:30 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6F
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6E
 10:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 
 10:40 
 
 
 
 11:00 
 
 
 

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6A
 11:15 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6B
 11:15 
Tjedni: 7 , 8


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6C
 11:15 
Tjedni: 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6D
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6F
 11:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6E
 11:15 
Tjedni: 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6A
 11:15 
Tjedni: 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6B
 11:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6C
 11:15 
Tjedni: 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6D
 11:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6F
 11:15 
Tjedni: 1 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6E
 11:15 
Tjedni: 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6A
 11:15 
Tjedni: 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6B
 11:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6C
 11:15 
Tjedni: 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6D
 11:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6F
 11:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6E
 11:15 
Tjedni: 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6A
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6B
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6C
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6D
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6F
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6E
 11:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6A
 11:15 
Tjedni: 3 , 4


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6B
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6C
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6D
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6F
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6E
 11:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

 11:20 
 
 
 
 11:40 
 
 
 
 12:00 

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5J

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5I

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5D

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5B

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5E

 
 
 
 12:20 
 
 
 
 12:40 
 

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5J

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5I

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5D

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5B

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5E

 
 
 13:00 
 
 
 
 13:20 
 
 

Propedeutika dječje dentalne medicine
4C

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5L

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5F

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5A

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5H

 
 13:40 
 
 
 
 14:00 
 
 
 

Propedeutika dječje dentalne medicine
4H

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5L

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5F

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5A

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5H

 14:20 
 
 
 
 14:40 
 
 
 
 15:00 

Propedeutika dječje dentalne medicine
4L

Propedeutika dječje dentalne medicine
4A

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5C

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5K

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5G

 
 
 
 15:20 
 
 
 
 15:40 
 

Propedeutika dječje dentalne medicine
4B

Propedeutika dječje dentalne medicine
4D

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5C

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5K

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5G

 
 
 16:00 
 
 
 
 16:20 
 
 

Propedeutika dječje dentalne medicine
4E

Propedeutika dječje dentalne medicine
4G

Propedeutika dječje dentalne medicine
4J

Propedeutika dječje dentalne medicine
4I

 
 
 16:40   
 
 
 
 17:00   
 
 
 

Propedeutika dječje dentalne medicine
4K

 

Propedeutika dječje dentalne medicine
4F

 
 17:20       
 
 
 
 17:40       
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17