Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za dvoranu VINOGRADSKA NEUROLOGIJA VJEŽB.

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Neurologija
3C

Neurologija
3L

 08:20       
 
 
 
 08:40       
 
 
 
 09:00 

Neurologija
3K

   

Neurologija
3D

 
 
 
 
 09:20       
 
 
 
 09:40       
 

Neurologija
3A

Neurologija
3E

 
 
 10:00       
 
 
 
 10:20       
 
     
 
 10:40           
 

Neurologija
3F

 
 
 11:00         
 
 
 
 11:20         
 
   
 
 11:40           
 

Neurologija
3B

Neurologija
3I

 
 
 12:00       
 
 
 
 12:20       
 
 

Neurologija
3G

   
 
 12:40         
 

Neurologija
3J

 
 
 13:00   

Neurologija
3N

 
 
 
   
 13:20       
 
 

Neurologija
3H

 
 
 13:40       
   
 
 

Neurologija
3M

 14:00       
 
 
   
 14:20         
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17