Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za dvoranu VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Kirurgija ,   KL
4G
 08:15 


Kirurgija ,   KL
4H
 08:15 

 08:20         
 
 
 
 08:40         
 
 
 
 09:00         

Kirurgija ,   S
4G
 09:00 


Kirurgija ,   S
4H
 09:00 

 
 
 
 09:20         
 
 
 
 09:40         
   
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 
 
 
 11:00   

Kirurgija ,   KL
4I
 11:00 


Kirurgija ,   KL
4J
 11:00 

Kirurgija ,   KL
4E
 11:00 


Kirurgija ,   KL
4F
 11:00 

Kirurgija ,   KL
4A
 11:00 


Kirurgija ,   KL
4C
 11:00 

 
 
 
 
 11:20     
 
 
 
 11:40     
 

Kirurgija ,   S
4I
 11:45 


Kirurgija ,   S
4J
 11:45 

Kirurgija ,   S
4E
 11:45 


Kirurgija ,   S
4F
 11:45 

Kirurgija ,   S
4A
 11:45 


Kirurgija ,   S
4C
 11:45 

 
 
 12:00     
 
 
 
 12:20     
 
   

Kirurgija ,   KL
4K
 12:30 


Kirurgija ,   KL
4L
 12:30 

 
 
 12:40         
 
 
 
 13:00         
 
 
 

Kirurgija ,   S
4K
 13:15 


Kirurgija ,   S
4L
 13:15 

 13:20         
 
 

Kirurgija ,   KL
4B
 13:30 


Kirurgija ,   KL
4D
 13:30 

 
 13:40       
 
 
 
 14:00         
 
 
 

Kirurgija ,   S
4B
 14:15 


Kirurgija ,   S
4D
 14:15 

 14:20         
 
 
 
 14:40         
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17