Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za grupu 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00       

Histologija s embriologijom
ŠALATA DVORANA "M. ČAČKOVIĆ"

 
 
 
 
 08:20         
 
 

Fizika
ŠALATA FIZIKA PREDAVAONICA
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 9 , 11 , 12 , 14 , 15

 
 08:40       
   
 
 
 09:00       

Kemija
ŠALATA KEM-BIOKEMIJA DVORANA

 
 
 

Fizika
ŠALATA FIZIKA PREDAVAONICA
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15

 09:20       
 
 
 
 09:40       
 

Kemija
ŠALATA KEM-BIOKEMIJA DVORANA

 
 
 10:00 

Fizika
ŠALATA FIZIKA PREDAVAONICA
Tjedni: 2 , 3 , 5 , 7 , 9 , 10

     
 
 
 
 10:20       
 
   
 
 10:40         
 

Fizika
ŠALATA FIZIKA PREDAVAONICA
Tjedni: 2 , 3 , 5 , 7 , 9 , 10

 
 
 11:00         
 
 
 
 11:20         
 
   

Anatomija
ŠALATA ANATOMIJA PREDAVAONA

Stanična biologija s genetikom
ŠALATA BIOLOŠKA DVORANA

 
 11:40       
 
 
 
 12:00       
 
 
 

Anatomija
ŠALATA ANATOMIJA PREDAVAONA

 
 12:20         
 
 
 
 12:40         
 
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00         

Računalne tehnologije u dentalnoj medicini
GUND. 3 RAČUNALNA UČIONICA

 
 
 

Uvod u dentalnu medicinu ,   P
GUND. 5 PREDAVAONICA
 15:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5


Uvod u dentalnu medicinu ,   S
GUND. 5 PREDAVAONICA
 15:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 15:20       
 
 

Tjelesna i zdravstvena kultura I
MARTINOVKA - TJELESNI

 
 15:40     
 

Računalne tehnologije u dentalnoj medicini
GUND. 3 RAČUNALNA UČIONICA

 
 
 16:00     

Engleski jezik I
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 

Tjelesna i zdravstvena kultura I
MARTINOVKA - TJELESNI

 16:20     
 
   
 
 16:40       
 

Engleski jezik I
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 17:00         
 
 
 

Prva pomoć
GUND. 3 PREDAVAONICA
Tjedni: 1 , 2

 17:20       
 
   
 
 17:40         
 

Etika
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 18:00     

Prva pomoć ,   P
GUND. 3 PREDAVAONICA
 18:00 
Tjedni: 1 , 2


Prva pomoć ,   PRK
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:00 
Tjedni: 8


Prva pomoć ,   PRK
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7

 
 
 
 
 18:20       
 
   
 
 18:40         
 

Prva pomoć ,   PRK
ŠNZ VJEŽBAONICA
 18:45 
Tjedni: 8


Prva pomoć ,   PRK
VINOGRADSKA KIRURGIJA BIBLIOT.
 18:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7

 
 
 19:00         
 
 
 
 19:20         
 
   
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17