Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za grupu 2K

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

 
 09:40         
 

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom
GUND. 5 PREDAVAONICA

Imunologija
GUND. 5 PREDAVAONICA
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 
 10:00     
 
 
 

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

 10:20     
 
 

Patologija
GUND. 5 PREDAVAONICA

Imunologija
GUND. 5 PREDAVAONICA
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 10:40     
 
 
 
 11:00       
 
 
 

Patologija
GUND. 5 PREDAVAONICA

 

Fiziologija
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM

Socijalna medicina i epidemiologija
GUND. 3 PREDAVAONICA
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

 11:20     
 
 
 
 11:40     
 
 
 
 12:00   

Fiziologija
ŠALATA DVORANA "M. ČAČKOVIĆ"
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 14

Fiziologija
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM

Socijalna medicina i epidemiologija
GUND. 3 PREDAVAONICA
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

 
 
 
 
 12:20     
 
 
 
 12:40     
 

Patologija
GUND. 5 PREDAVAONICA

Fiziologija
ŠALATA DVORANA "M. ČAČKOVIĆ"
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 14

Fiziologija
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM

Socijalna medicina i epidemiologija
GUND. 3 PREDAVAONICA
Tjedni: 3 , 4 , 7 , 9 , 11 , 13

 
 
 13:00 

Fiziologija
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14

 
 
 
 13:20 
 
         
 
 13:40         
 

Fiziologija
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14

 
 
 14:00         
 
 
 
 14:20         
 
 

Mikrobiologija s parazitologijom ,   P
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 14:30 
Tjedni: 2 , 10


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 14:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

Fiziologija
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14

 
 14:40       
 

Mikrobiologija s parazitologijom
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
Tjedni: 10

 
 
 15:00     
 
 
 

Mikrobiologija s parazitologijom ,   P
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 15:15 
Tjedni: 2 , 10


Mikrobiologija s parazitologijom ,   S
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 15:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

Fiziologija
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14

 15:20     
 
 

Mikrobiologija s parazitologijom
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
Tjedni: 10

Tjelesna i zdravstvena kultura II
MARTINOVKA - TJELESNI

 
 15:40   
 
 
 
 16:00       
 
 
   

Tjelesna i zdravstvena kultura II
MARTINOVKA - TJELESNI

 16:20         
 
 
 
 16:40         
 
 
 
 17:00     

Mikrobiologija s parazitologijom
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

   
 
 
 

Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
Tjedni: 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11

 17:20       
 
 

Imunologija
GUND. 5 PREDAVAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

Socijalna medicina i epidemiologija
GUND. 5 PREDAVAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

 
 17:40   
 

Mikrobiologija s parazitologijom
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 
 18:00   

Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
Tjedni: 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11

 
 
 

Imunologija
GUND. 5 PREDAVAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

 
 18:20     
 
 

Mikrobiologija s parazitologijom
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 18:40     
   
 
 
 19:00 

Opća i socijalna dentalna medicina
GUND. 5 PREDAVAONICA

     
 
 
   
 19:20         
 
 
 
 19:40         
   
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17