Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za grupu 6A

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 9 , 10

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 1 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 4 , 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 6 , 7


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 9 , 10

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 4 , 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 6


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 9 , 10

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 6


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 6


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 9 , 10

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 1 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 4 , 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 6 , 7


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 9 , 10

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 4 , 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 6


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 9 , 10

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 6


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 6


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 9 , 10

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 1 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 4 , 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 6 , 7


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 9 , 10

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 4 , 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 6


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 9 , 10

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 6


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 6


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10

 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
 

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 9 , 10

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 1 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 4 , 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 6 , 7


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 9 , 10

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 4 , 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 6


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 9 , 10

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 6


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 3 , 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 6


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 10:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10

 
 10:40 
 
 
 
 11:00 
 
 
 

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 4 , 5 , 6


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 9 , 10

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 1 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 4 , 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 9 , 10

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 4 , 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 6


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 9 , 10

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 6


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 6


Endodoncija II ,   PKL
DENTALNA VELIKA DVORANA
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10

 11:20 
 
 
 
 11:40 
 
 
 
 12:00 

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 1 , 2 , 3

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 1 , 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 6 , 7

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA SEMINAR
 12:00 
Tjedni: 6 , 7

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 1 , 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 6

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 1 , 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 6

 
 
 
 12:20 
 
 
 
 12:40 
 

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 1 , 2 , 3

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 1 , 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 6 , 7

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA SEMINAR
 12:45 
Tjedni: 6 , 7

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 1 , 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 6

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 1 , 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 6

 
 
 13:00 
 
 
 
 13:20 
 
 

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 1 , 2 , 3

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 1 , 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 6 , 7

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA SEMINAR
 13:30 
Tjedni: 6 , 7

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 6

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 6

 
 13:40 
 
 
 
 14:00 
 
 
 

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 1 , 2 , 3

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 1 , 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 6 , 7

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA SEMINAR
 14:15 
Tjedni: 6 , 7

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 1 , 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 6

Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 1 , 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 6

 14:20 
 
 
 
 14:40 
 
 
 
 15:00   

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 6 , 7

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA SEMINAR
Tjedni: 6 , 7

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 6

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 6

 
 
 
 15:20   
 
 
 
 15:40   
 

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 6 , 7

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA SEMINAR
Tjedni: 6 , 7

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 6

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 6

 
 
 16:00   
 
 
 
 16:20   
 
 

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 6 , 7

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA SEMINAR
Tjedni: 6 , 7

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 6

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 6

 
 16:40   
 
 
 
 17:00   
 
 
 

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 6 , 7

 

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 6

Maksilofacijalna kirurgija
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Tjedni: 6

 17:20     
 
 
 
 17:40     
 
 
 
 18:00           
 
 
 

Oralna medicina II
GUND. 3 PREDAVAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

Osnove estetike u dentalnoj medicini
GUND. 5 PREDAVAONICA

Dentalna implantologija
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 4

Mikroskop u dentalnoj medicini
GUND. 5 PREDAVAONICA

 18:20   
 
 
 
 18:40   
 
 
 
 19:00 

Oralna medicina II
GUND. 3 PREDAVAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

Dentalna medicina starije životne dobi
GUND. 5 PREDAVAONICA

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini
GUND. 5 PREDAVAONICA

Orofacijalna genetika
GUND. 5 PROTETIKA SEMINARSKA

 
 
 
 
 19:20   
 
 
 
 19:40   
         
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17