Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Infektologija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 

3E
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

 
 
 09:00         
 
 
 
 09:20         
 
 

3E
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

 
 09:40         
 
 
 
 10:00         
 
 
 

3G
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

3J
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

 10:20       
 
 
 
 10:40       
 
 
 
 11:00 

3G
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

3
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.

 

3J
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

 
 
 
 
 11:20     
 
 
 
 11:40     
 

3D
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

3K
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

3H
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

 
 
 12:00   

3C
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

 
 
 
 12:20   
 
 

3D
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

3K
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

3H
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

 
 12:40   
 

3C
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

 
 
 13:00   
 
 
     

3A
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

 13:20       
 
 

3L
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

 
 13:40       
 
 
 
 14:00       

3A
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

 
 
 

3F
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

3L
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

 14:20     
 
 
 
 14:40     
 

3B
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

 
 
 15:00   

3F
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

 

3N
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

 
 
 
 15:20     
 
 

3B
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

 
 15:40     
 

3M
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

3N
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

 
 
 16:00     
 
 
   
 16:20       
 
 

3M
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

3I
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

 
 16:40       
 
 
 
 17:00       
 
 
   

3I
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB

 17:20         
 
 
 
 17:40         
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17