Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Anatomija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 

L
1K
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 08:30 


L
1L
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 08:30 


L
1M
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 08:30 


L
1N
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 08:30 


L
1O
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 08:30 

 
 08:40         
 

L
1E
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 08:45 


L
1F
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 08:45 


L
1G
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 08:45 


L
1H
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 08:45 


L
1J
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 08:45 

 
 
 09:00       
 
 
   
 09:20         
 
   
 
 09:40   

S
1K
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 09:40 


S
1L
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 09:40 


S
1M
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 09:40 


S
1N
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 09:40 


S
1O
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 09:40 

     
 
 
 

S
1E
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 09:55 


S
1F
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 09:55 


S
1G
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 09:55 


S
1H
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 09:55 


S
1J
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 09:55 

 10:00       
 
 
 
 10:20       
   
 
 
 10:40           
 

S
1K
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 10:45 


S
1L
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 10:45 


S
1M
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 10:45 


S
1N
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 10:45 


S
1O
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 10:45 

 
 
 11:00   

S
1E
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 11:00 


S
1F
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 11:00 


S
1G
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 11:00 


S
1H
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 11:00 


S
1J
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 11:00 

   
 
 
 
 11:20       
 
 

1
ŠALATA ANATOMIJA PREDAVAONA

 
 11:40       
 

L
1P
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 11:45 


L
1R
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 11:45 


L
1S
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 11:45 


L
1T
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 11:45 


L
1U
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 11:45 

L
1A
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 11:45 


L
1B
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 11:45 


L
1C
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 11:45 


L
1D
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 11:45 


L
1I
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 11:45 

 
 
 12:00     
 
 
 

1
ŠALATA ANATOMIJA PREDAVAONA

 12:20     
 
     
 
 12:40         
 
 
 

S
1P
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 12:55 


S
1R
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 12:55 


S
1S
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 12:55 


S
1T
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 12:55 


S
1U
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 12:55 

S
1A
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 12:55 


S
1B
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 12:55 


S
1C
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 12:55 


S
1D
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 12:55 


S
1I
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 12:55 

 13:00       
 
 
 
 13:20       
 
 
 
 13:40       

S
1C
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 13:40 


S
1A
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 14:00 


S
1B
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 14:00 


S
1D
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 14:00 


S
1I
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 14:00 

 
 
 
 
 14:00     

S
1P
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 14:00 


S
1R
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 14:00 


S
1S
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 14:00 


S
1T
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 14:00 


S
1U
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 14:00 

 
 
 
 
 14:20       
 
 
 
 14:40       
     
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17