Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Histologija s embriologijom, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00       

1
ŠALATA DVORANA "M. ČAČKOVIĆ"

 
 
 
 
 08:20         
 
 
 
 08:40         
   
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 
 
 
 10:00       

L
1A
ŠALATA HISTOLOGIJA PREDAVAONA
 10:00 


L
1B
ŠALATA HISTOLOGIJA PREDAVAONA
 10:00 


L
1C
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:00 


L
1D
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:00 


L
1E
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:00 


L
1F
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:00 


L
1G
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:00 


L
1H
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:00 


L
1I
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:00 


L
1J
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:00 

 
 
 
 
 10:20         
 
 
 
 10:40         
 

S
1A
ŠALATA HISTOLOGIJA PREDAVAONA
 10:45 


S
1B
ŠALATA HISTOLOGIJA PREDAVAONA
 10:45 


S
1C
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:45 


S
1D
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:45 


S
1E
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:45 


S
1F
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:45 


S
1G
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:45 


S
1H
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:45 


S
1I
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:45 


S
1J
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:45 

 
 
 11:00         
 
 
 
 11:20         
 
   
 
 11:40           
 
 
 
 12:00       

L
1K
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:00 


L
1L
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:00 


L
1M
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:00 


L
1N
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:00 


L
1O
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:00 


L
1P
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:00 


L
1R
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:00 


L
1S
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:00 


L
1T
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:00 


L
1U
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:00 

 
 
 
 
 12:20         
 
 
 
 12:40         
 

S
1K
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:45 


S
1L
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:45 


S
1M
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:45 


S
1N
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:45 


S
1O
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:45 


S
1P
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:45 


S
1R
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:45 


S
1S
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:45 


S
1T
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:45 


S
1U
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:45 

 
 
 13:00         
 
 
 
 13:20         
 
   
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17