Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Fiziologija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 

S
2G
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 08:30 


S
2H
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 08:30 


S
2I
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 08:30 


S
2J
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 08:30 

 
 08:40         
 
 
 
 09:00         
 
 
 

S
2G
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 09:15 


S
2H
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 09:15 


S
2I
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 09:15 


S
2J
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 09:15 

 09:20         
 
 
 
 09:40         
 
 
 
 10:00     

S
2G
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:00 


S
2H
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:00 


S
2I
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:00 


S
2J
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:00 

   
 
 
 
 10:20         
 
 
 
 10:40         
   
 
 
 11:00           
 
 
 

S
2B
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 11:15 


S
2C
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 11:15 


S
2K
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 11:15 


S
2L
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 11:15 

2D
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM

 11:20       
 
 
 
 11:40       
 
 
 
 12:00   

2
ŠALATA DVORANA "M. ČAČKOVIĆ"
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 14

S
2B
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:00 


S
2C
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:00 


S
2K
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:00 


S
2L
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:00 

S
2D
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:00 


S
2A
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:30 


S
2E
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:30 


S
2F
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:30 


S
2D
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:45 


S
2A
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 13:15 


S
2E
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 13:15 


S
2F
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 13:15 

 
 
 
 
 12:20     
 
 
 
 12:40     
 

2
ŠALATA DVORANA "M. ČAČKOVIĆ"
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 14

S
2B
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:45 


S
2C
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:45 


S
2K
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:45 


S
2L
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:45 

 
 
 13:00   

L
2I
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
2J
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
2K
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
2L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
2A
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2B
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2G
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2H
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2I
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
2J
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
2K
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
2L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
2A
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2B
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2G
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2H
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2I
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
2J
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
2K
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
2L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
2A
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2B
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2G
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2H
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2I
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
2J
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
2K
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
2L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
2A
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2B
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2G
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2H
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15

 
 
 
 13:20   
 
     
 
 13:40       
 
 
 
 14:00     

L
2C
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2D
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2F
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15

S
2A
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 14:00 


S
2E
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 14:00 


S
2F
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 14:00 

 
 
 
 14:20     
 
 
 
 14:40     
 

L
2C
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2D
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2F
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15

 
 
 
 15:00       
 
 
 
 15:20       
 
 

L
2C
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2D
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2F
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15

 
 15:40       
 
 
 
 16:00       
 
 
 

L
2C
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 16:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2D
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 16:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 16:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
2F
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 16:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15

 16:20       
 
   
 
 16:40         
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17