Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Neurologija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

3C
VINOGRADSKA NEUROLOGIJA VJEŽB.

3L
VINOGRADSKA NEUROLOGIJA VJEŽB.

 08:20       
 
 
 
 08:40       
 
 
 
 09:00 

3K
VINOGRADSKA NEUROLOGIJA VJEŽB.

   

3D
VINOGRADSKA NEUROLOGIJA VJEŽB.

 
 
 
 
 09:20       
 
 
 
 09:40       
 

3A
VINOGRADSKA NEUROLOGIJA VJEŽB.

3
GUND. 3 PREDAVAONICA

3E
VINOGRADSKA NEUROLOGIJA VJEŽB.

 
 
 10:00     
 
 
 
 10:20     
 
       
 
 10:40           
 

3F
VINOGRADSKA NEUROLOGIJA VJEŽB.

 
 
 11:00         
 
 
 
 11:20         
 
   
 
 11:40           
 

3B
VINOGRADSKA NEUROLOGIJA VJEŽB.

3I
VINOGRADSKA NEUROLOGIJA VJEŽB.

 
 
 12:00       
 
 
 
 12:20       
 
 

3G
VINOGRADSKA NEUROLOGIJA VJEŽB.

   
 
 12:40         
 

3J
VINOGRADSKA NEUROLOGIJA VJEŽB.

 
 
 13:00   

3N
VINOGRADSKA NEUROLOGIJA VJEŽB.

 
 
 
   
 13:20       
 
 

3H
VINOGRADSKA NEUROLOGIJA VJEŽB.

 
 
 13:40       
   
 
 

3M
VINOGRADSKA NEUROLOGIJA VJEŽB.

 14:00       
 
 
   
 14:20         
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17