Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Farmakologija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 
 
 
 11:00           
 
 
 

3
GUND. 3 PREDAVAONICA

 11:20         
 
 
 
 11:40         
 
 
 
 12:00           
 
 
 

L
3A
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 12:15 


L
3B
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 12:15 

L
3E
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 12:15 


L
3F
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 12:15 

 12:20       
 
 
 
 12:40       
 
 
 
 13:00   

L
3G
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 13:00 


L
3H
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 13:00 

     
 
 
 
 13:20         
 
 
 
 13:40         
   
 
 
 14:00           
 
 
 

L
3I
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 14:15 


L
3J
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 14:15 

 14:20         
 
 

L
3C
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 14:30 


L
3D
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 14:30 


L
3M
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 14:30 


L
3N
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 14:30 

 
 14:40       
 
 
 
 15:00 

L
3K
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 15:00 


L
3L
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI
 15:00 

     
 
 
   
 15:20         
 
 
 
 15:40         
   
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17