Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Interna medicina, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 

3
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 10:00 

KL
3I
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 10:00 


KL
3J
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 10:00 

   

KL
3A
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 10:00 


KL
3B
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 10:00 

 
 
 
 10:20     
 
 

3
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 10:40     
 

S
3I
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 10:45 


S
3J
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 10:45 

S
3A
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 10:45 


S
3B
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 10:45 

 
 
 11:00     
 
 
   
 11:20       
 
   

KL
3M
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 11:30 


KL
3N
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 11:30 

 
 11:40         
 

KL
3G
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 11:45 


KL
3H
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 11:45 

 
 
 12:00       
 
 
 

S
3M
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 12:15 


S
3N
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 12:15 

 12:20       
 
 

KL
3C
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 12:30 


KL
3D
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 12:30 

KL
3K
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 12:30 


KL
3L
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 12:30 

S
3G
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 12:30 


S
3H
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 12:30 

 
 12:40   
 
 
 
 13:00     
 
 
 

S
3C
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 13:15 


S
3D
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 13:15 

S
3K
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 13:15 


S
3L
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 13:15 

 
 13:20       
 
 

KL
3E
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 13:30 


KL
3F
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 13:30 

 
 13:40     
 
 
 
 14:00         
 
 
 

S
3E
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 14:15 


S
3F
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 14:15 

 14:20         
 
 
 
 14:40         
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17