Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00     

3
GUND. 3 PREDAVAONICA

   
 
 
 
 09:20         
 
 
 
 09:40         
   
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 
 
 
 11:00 

PRK
3E
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 11:00 


PRK
3F
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 11:00 

       
 
 
 
 11:20         
 
 
 
 11:40         
 

PRK
3E
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 11:45 


PRK
3F
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 11:45 

 
 
 12:00         
 
 
 
 12:20         
 
 

PRK
3G
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 12:30 


PRK
3H
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 12:30 

PRK
3M
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 12:30 


PRK
3N
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 12:30 

 
 12:40       
 
 
 
 13:00       
 
 
 

PRK
3G
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 13:15 


PRK
3H
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 13:15 

PRK
3M
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 13:15 


PRK
3N
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 13:15 

 13:20       
 
 
 
 13:40       
 
 
 
 14:00 

PRK
3K
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 14:00 


PRK
3L
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 14:00 

     

PRK
3A
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 14:00 


PRK
3B
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 14:00 

 
 
 
 14:20       
 
 
 
 14:40       
 

PRK
3K
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 14:45 


PRK
3L
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 14:45 

PRK
3A
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 14:45 


PRK
3B
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 14:45 

 
 
 15:00       
 
 
 
 15:20       
 
 

PRK
3I
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 15:30 


PRK
3J
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 15:30 

PRK
3C
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 15:30 


PRK
3D
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 15:30 

 
 15:40       
 
 
 
 16:00       
 
 
 

PRK
3I
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 16:15 


PRK
3J
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 16:15 

PRK
3C
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 16:15 


PRK
3D
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 16:15 

 16:20       
 
 
 
 16:40       
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17