Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Kirurgija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

KL
4G
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 08:15 


KL
4H
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 08:15 

 08:20         
 
 
 
 08:40         
 
 
 
 09:00   

4
GUND. 5 PREDAVAONICA

   

S
4G
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 09:00 


S
4H
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 09:00 

 
 
 
 09:20       
 
 
 
 09:40       
     
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 
 
 
 11:00   

KL
4I
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 11:00 


KL
4J
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 11:00 

KL
4E
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 11:00 


KL
4F
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 11:00 

KL
4A
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 11:00 


KL
4C
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 11:00 

 
 
 
 
 11:20     
 
 
 
 11:40     
 

S
4I
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 11:45 


S
4J
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 11:45 

S
4E
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 11:45 


S
4F
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 11:45 

S
4A
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 11:45 


S
4C
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 11:45 

 
 
 12:00     
 
 
 
 12:20     
 
   

KL
4K
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 12:30 


KL
4L
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 12:30 

 
 
 12:40         
 
 
 
 13:00         
 
 
 

S
4K
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 13:15 


S
4L
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 13:15 

 13:20         
 
 

KL
4B
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 13:30 


KL
4D
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 13:30 

 
 13:40       
 
 
 
 14:00         
 
 
 

S
4B
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 14:15 


S
4D
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.
 14:15 

 14:20         
 
 
 
 14:40         
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17