Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Pretklinička oralna kirurgija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

PRK
4E
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
 08:15 


PRK
4F
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
 08:15 

PRK
4A
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
 08:15 


PRK
4B
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
 08:15 

 08:20       
 
 
 
 08:40       
 
 
 
 09:00       

PRK
4E
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
 09:00 


PRK
4F
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
 09:00 

PRK
4A
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
 09:00 


PRK
4B
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
 09:00 

 
 
 
 09:20       
 
 
 
 09:40       
 

4
GUND. 5 PREDAVAONICA

   
 
 
 10:00         
 
 
 
 10:20         
 
   
 
 10:40           
 

PRK
4C
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
 10:45 


PRK
4D
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
 10:45 

 
 
 11:00   

PRK
4G
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
 11:00 


PRK
4K
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
 11:00 

   
 
 
 
 11:20       
 
 

PRK
4C
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
 11:30 


PRK
4D
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
 11:30 

 
 11:40       
 

PRK
4G
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
 11:45 


PRK
4K
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
 11:45 

 
 
 12:00       
 
 
   
 12:20         
 
   
 
 12:40           
 
 
 
 13:00   

PRK
4J
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
 13:00 


PRK
4L
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
 13:00 

PRK
4H
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
 13:00 


PRK
4I
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
 13:00 

   
 
 
 
 13:20       
 
 
 
 13:40       
 

PRK
4J
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
 13:45 


PRK
4L
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
 13:45 

PRK
4H
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
 13:45 


PRK
4I
GUND. 3 SEMINARSKA DV. 2
 13:45 

 
 
 14:00       
 
 
 
 14:20       
 
     
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17