Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Fiksna protetika I, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

4
GUND. 5 PREDAVAONICA

4A
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

4I
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

 08:20     
 
 
 
 08:40     
 
 
 
 09:00       

4A
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

PKL
4I
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.
 09:00 


PKL
4F
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.
 09:15 


PKL
4I
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.
 09:45 


PKL
4F
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.
 10:00 

 
 
 
 09:20       
 
 
 
 09:40       
 

4A
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

 
 
 10:00       
 
 
 
 10:20       
 
 

4B
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

 
 10:40       
 

4C
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

4J
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

4F
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.

 
 
 11:00 

4H
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

 
 
 

PKL
4B
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.
 11:15 


PKL
4L
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.
 11:30 


PKL
4B
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.
 12:00 


PKL
4L
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.
 12:15 

 11:20 
 
 

4C
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

4J
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

 
 
 11:40   
 

4H
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

 
 
 12:00   
 
 
 

PKL
4C
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.
 12:15 


PKL
4D
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB
 12:45 


PKL
4K
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.
 13:00 


PKL
4D
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB
 13:30 


PKL
4K
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.
 13:45 


PKL
4D
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB
 14:15 


PKL
4K
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.
 14:30 

PKL
4J
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.
 12:15 


PKL
4G
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB
 12:45 

 12:20   
 
 

PKL
4H
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.
 12:30 


PKL
4E
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB
 12:45 

 
 12:40   
 
 
 
 13:00 

4L
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.

 
 
 
 
 13:20   
 
 

4E
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

4G
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 
 13:40   
   
 
 
 14:00     
 
 
 

4E
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

4G
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 14:20     
 
 
 
 14:40     
 
 
 
 15:00         
 
 
   
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17