Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Mobilna protetika I, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

4
GUND. 5 PREDAVAONICA

 08:20         
 
 
 
 08:40         
 
 
 
 09:00           
 
 
 

4L
KBD MOBILNA PROT. KL. VJEŽB.

 09:20         
 
 
 
 09:40         
 
 
 
 10:00       

4L
KBD MOBILNA PROT. KL. VJEŽB.

 
 
 
 
 10:20         
 
 
 
 10:40         
 

4L
KBD MOBILNA PROT. KL. VJEŽB.

 
 
 11:00         
 
 
 
 11:20         
 
   
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 
 12:20           
 
 
 
 12:40           
 

4A
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

4B
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

4C
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 
 
 13:00     
 
 
 
 13:20     
 
 

4A
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

4B
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

4C
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 
 13:40     
 
 
 
 14:00     
 
 
 

4A
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

4B
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

4C
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 14:20     
 
 
 
 14:40     
 
 
 
 15:00 

4D
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

4E
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

4G
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

4H
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

4I
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 
 
 
 15:20 
 
 
 
 15:40 
 

4D
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

4E
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

4G
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

4H
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

4I
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 
 
 16:00 
 
 
 
 16:20 
 
 

4D
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

4E
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

4G
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

4H
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

4I
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 
 16:40 
 
 
 
 17:00 
 
 
 

4J
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

4F
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

4K
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

   
 17:20     
 
 
 
 17:40     
 
 
 
 18:00 

4J
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

4F
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

4K
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

   
 
 
 
 18:20     
 
 
 
 18:40     
 

4J
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

4F
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

4K
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 
 
 19:00     
 
 
 
 19:20     
 
       
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17