Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Forenzička dentalna medicina, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 

5C
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

 
 
 11:00         
 
 
 
 11:20         
 
 

L
5C
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 11:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8


L
5I
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 11:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8


L
5K
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 11:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8


L
5L
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 11:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

 
 11:40         
 
 
 
 12:00         
 
 
 
 12:20         
 
 

L
5I
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 12:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8


L
5K
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 12:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8


L
5L
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 12:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

 
 12:40         
 
 
 
 13:00         
 
 
   
 13:20           
 
 

L
5A
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10


L
5B
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12


L
5E
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8


L
5G
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8


L
5J
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

 
 13:40         
 
 
 
 14:00         
 
 
 

L
5A
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10


L
5B
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8


L
5E
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8


L
5G
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8


L
5J
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

 14:20         
 
 
 
 14:40         
 
 
 
 15:00   

5
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA

L
5D
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8


L
5F
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8


L
5H
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

   
 
 
 
 15:20       
 
 
 
 15:40       
   

L
5D
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8


L
5F
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8


L
5H
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

 
 
 16:00         
 
 
 
 16:20         
 
   
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17