Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Ortodoncija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

S
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


S
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4


S
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 5 , 6


S
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 7 , 8


S
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 9 , 10


S
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 11 , 12

S
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


S
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4


S
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 5 , 6


S
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 7 , 8


S
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 9 , 10


S
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 11 , 12

S
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


S
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4


S
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 5 , 6


S
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 7 , 8


S
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 9 , 10


S
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 11 , 12

S
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


S
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4


S
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 5 , 6


S
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 7 , 8


S
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 9 , 10


S
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 11 , 12

S
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


S
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4


S
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 5 , 6


S
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 7 , 8


S
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 9 , 10


S
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 11 , 12

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

S
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


S
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4


S
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 5 , 6


S
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 7 , 8


S
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 9 , 10


S
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 11 , 12

S
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


S
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4


S
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 5 , 6


S
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 7 , 8


S
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 9 , 10


S
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 11 , 12

S
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


S
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4


S
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 5 , 6


S
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 7 , 8


S
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 9 , 10


S
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 11 , 12

S
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


S
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4


S
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 5 , 6


S
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 7 , 8


S
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 9 , 10


S
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 11 , 12

S
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


S
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4


S
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 5 , 6


S
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 7 , 8


S
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 9 , 10


S
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 11 , 12

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 11 , 12

 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
 

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 11 , 12

 
 10:40 
 
 
 
 11:00 
 
 
 

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 11 , 12

 11:20 
 
 
 
 11:40 
 
 
 
 12:00 

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 11 , 12

 
 
 
 12:20 
 
 
 
 12:40 
 

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 11 , 12

 
 
 13:00 
 
 
 
 13:20 
 
 

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 11 , 12

 
 13:40 
 
 
 
 14:00 
 
 
 

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 11 , 12

 14:20 
 
 
 
 14:40 
 
 
 
 15:00 

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 11 , 12

 
 
 
 15:20 
 
 
 
 15:40 
 

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 11 , 12

KL
6L
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 1 , 2


KL
6I
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 3 , 4


KL
6H
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 5 , 6


KL
6K
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 7 , 8


KL
6J
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 9 , 10


KL
6G
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 11 , 12

 
 
 16:00 
 
 
 
 16:20 
 
           
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17