Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Maksilofacijalna kirurgija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 

S
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:10 
Tjedni: 10


S
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 9


S
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 11 , 12


S
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


S
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 3


S
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 4


S
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 5 , 6


S
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 8


S
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 14


S
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 15


S
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:55 
Tjedni: 10


S
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 9


S
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 11 , 12


S
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


S
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 3


S
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 4


S
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 5 , 6


S
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 8


S
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 14


S
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 15


S
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:40 
Tjedni: 10


S
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 9


S
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 11 , 12


S
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


S
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 3


S
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 4


S
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 5 , 6


S
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 8


S
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 14


S
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 15


S
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:25 
Tjedni: 10


S
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 9


S
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 11 , 12


S
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


S
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 3


S
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 4


S
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 5 , 6


S
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 8


S
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 14


S
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 15


S
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:10 
Tjedni: 10


S
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 9


S
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


S
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


S
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 3


S
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 4


S
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 5 , 6


S
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 8


S
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 14


S
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:55 
Tjedni: 10


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 3


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 5 , 6


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 8


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:40 
Tjedni: 10


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 3


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 5 , 6


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 8


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:25 
Tjedni: 10


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 3


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 5 , 6


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 8


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:10 
Tjedni: 10


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 3


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 5 , 6


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 8


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:55 
Tjedni: 10


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 3


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 5 , 6


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 8


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:40 
Tjedni: 10


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 3


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 5 , 6


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 8


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:25 
Tjedni: 10


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 3


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 5 , 6


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 8


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:10 
Tjedni: 10


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 11 , 12


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 1 , 2


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 3


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 5 , 6


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 8


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 15

S
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:10 
Tjedni: 10


S
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 6 , 7


S
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 9


S
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 11


S
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 1


S
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 3


S
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 4


S
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 5


S
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 8


S
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 12 , 13


S
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 14


S
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 15


S
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:55 
Tjedni: 10


S
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 6 , 7


S
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 9


S
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 11


S
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 1


S
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 3


S
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 4


S
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 5


S
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 8


S
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 12 , 13


S
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 14


S
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 15


S
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:40 
Tjedni: 10


S
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 6 , 7


S
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 9


S
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 11


S
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 1


S
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 3


S
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 4


S
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 5


S
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 8


S
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 12 , 13


S
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 14


S
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 15


S
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:25 
Tjedni: 10


S
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 6 , 7


S
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 9


S
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 11


S
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 1


S
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 3


S
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 4


S
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 5


S
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 8


S
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 12 , 13


S
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 14


S
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 15


S
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:10 
Tjedni: 10


S
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


S
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 9


S
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 11


S
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 1


S
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 3


S
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 4


S
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 5


S
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 8


S
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 12 , 13


S
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 14


S
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:55 
Tjedni: 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 3


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 5


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 8


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 12 , 13


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:40 
Tjedni: 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 3


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 5


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 8


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 12 , 13


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:25 
Tjedni: 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 3


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 5


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 8


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 12 , 13


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:10 
Tjedni: 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 3


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 5


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 8


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 12 , 13


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:55 
Tjedni: 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 3


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 5


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 8


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 12 , 13


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:40 
Tjedni: 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 3


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 5


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 8


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 12 , 13


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:25 
Tjedni: 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 3


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 5


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 8


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 12 , 13


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:10 
Tjedni: 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 3


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 5


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 8


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 12 , 13


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 15

S
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:10 
Tjedni: 10


S
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 6


S
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 9


S
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 11


S
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 1


S
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 2 , 3


S
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 4


S
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 5


S
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 7 , 8


S
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 12 , 13


S
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 14


S
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 15


S
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:55 
Tjedni: 10


S
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 6


S
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 9


S
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 11


S
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 1


S
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 2 , 3


S
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 4


S
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 5


S
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 7 , 8


S
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 12 , 13


S
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 14


S
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 15


S
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:40 
Tjedni: 10


S
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 6


S
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 9


S
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 11


S
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 1


S
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 2 , 3


S
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 4


S
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 5


S
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 7 , 8


S
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 12 , 13


S
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 14


S
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 15


S
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:25 
Tjedni: 10


S
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 6


S
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 9


S
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 11


S
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 1


S
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 2 , 3


S
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 4


S
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 5


S
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 7 , 8


S
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 12 , 13


S
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 14


S
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 15


S
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:10 
Tjedni: 10


S
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 6


S
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 9


S
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 11


S
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 1


S
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 2 , 3


S
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 4


S
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 5


S
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 7 , 8


S
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 12 , 13


S
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 14


S
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:55 
Tjedni: 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA SEMINAR
 12:00 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 2 , 3


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 5


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 7 , 8


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 12 , 13


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:40 
Tjedni: 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA SEMINAR
 12:45 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 2 , 3


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 5


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 7 , 8


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 12 , 13


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:25 
Tjedni: 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA SEMINAR
 13:30 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 2 , 3


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 5


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 7 , 8


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 12 , 13


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:10 
Tjedni: 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA SEMINAR
 14:15 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 2 , 3


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 5


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 7 , 8


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 12 , 13


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:55 
Tjedni: 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA SEMINAR
 15:00 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 2 , 3


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 5


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 7 , 8


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 12 , 13


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:40 
Tjedni: 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA SEMINAR
 15:45 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 2 , 3


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 5


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 7 , 8


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 12 , 13


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:25 
Tjedni: 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA SEMINAR
 16:30 
Tjedni: 6 , 7


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 2 , 3


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 5


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 7 , 8


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 12 , 13


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 15

S
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:10 
Tjedni: 10


S
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 6


S
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 8 , 9


S
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 11


S
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 1


S
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 2


S
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4


S
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 5


S
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 7


S
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 12


S
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 13 , 14


S
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 15


S
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:55 
Tjedni: 10


S
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 6


S
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 8 , 9


S
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 11


S
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 1


S
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 2


S
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4


S
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 5


S
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 7


S
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 12


S
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 13 , 14


S
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 15


S
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:40 
Tjedni: 10


S
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 6


S
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 8 , 9


S
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 11


S
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 1


S
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 2


S
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4


S
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 5


S
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 7


S
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 12


S
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 13 , 14


S
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 15


S
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:25 
Tjedni: 10


S
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 6


S
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 8 , 9


S
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 11


S
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 1


S
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 2


S
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 3 , 4


S
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 5


S
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 7


S
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 12


S
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 13 , 14


S
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 15


S
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:10 
Tjedni: 10


S
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 6


S
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 8 , 9


S
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 11


S
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 1


S
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 2


S
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4


S
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 5


S
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 7


S
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 12


S
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 13 , 14


S
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:55 
Tjedni: 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 6


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 8 , 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 2


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 3 , 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 5


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 7


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 12


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 13 , 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:40 
Tjedni: 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 6


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 8 , 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 2


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 3 , 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 5


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 7


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 12


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 13 , 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:25 
Tjedni: 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 6


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 8 , 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 2


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 3 , 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 5


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 7


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 12


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 13 , 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:10 
Tjedni: 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 6


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 8 , 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 2


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 3 , 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 5


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 7


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 12


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 13 , 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:55 
Tjedni: 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 6


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 8 , 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 2


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 3 , 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 5


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 7


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 12


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 13 , 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:40 
Tjedni: 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 6


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 8 , 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 2


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 3 , 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 5


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 7


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 12


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 13 , 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:25 
Tjedni: 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 6


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 8 , 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 2


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 3 , 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 5


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 7


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 12


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 13 , 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:10 
Tjedni: 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 6


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 8 , 9


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 2


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 3 , 4


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 5


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 7


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 12


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 13 , 14


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 15

S
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:10 
Tjedni: 9 , 10


S
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 6


S
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 8


S
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 11


S
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 1


S
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 2


S
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 3


S
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 4


S
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 7


S
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 12


S
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 13


S
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:15 
Tjedni: 14 , 15


S
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 08:55 
Tjedni: 9 , 10


S
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 6


S
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 8


S
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 11


S
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 1


S
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 2


S
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 3


S
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 4


S
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 7


S
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 12


S
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 13


S
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:00 
Tjedni: 14 , 15


S
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:40 
Tjedni: 9 , 10


S
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 6


S
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 8


S
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 11


S
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 1


S
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 2


S
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 3


S
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 4


S
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 7


S
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 12


S
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 13


S
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 09:45 
Tjedni: 14 , 15


S
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:25 
Tjedni: 9 , 10


S
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 6


S
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 8


S
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 11


S
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 1


S
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 2


S
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 3


S
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 4


S
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 7


S
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 12


S
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 13


S
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 10:30 
Tjedni: 14 , 15


S
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:10 
Tjedni: 9 , 10


S
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 6


S
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 8


S
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 11


S
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 1


S
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 2


S
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 3


S
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 4


S
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 7


S
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 12


S
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 13


S
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:15 
Tjedni: 14 , 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 11:55 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 6


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 8


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 2


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 3


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 4


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 7


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 12


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 13


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:00 
Tjedni: 14 , 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:40 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 6


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 8


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 2


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 3


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 4


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 7


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 12


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 13


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 12:45 
Tjedni: 14 , 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:25 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 6


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 8


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 2


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 3


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 4


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 7


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 12


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 13


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 13:30 
Tjedni: 14 , 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:10 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 6


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 8


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 2


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 3


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 4


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 7


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 12


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 13


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:15 
Tjedni: 14 , 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 14:55 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 6


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 8


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 2


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 3


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 4


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 7


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 12


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 13


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:00 
Tjedni: 14 , 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:40 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 6


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 8


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 2


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 3


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 4


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 7


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 12


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 13


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 15:45 
Tjedni: 14 , 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:25 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 6


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 8


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 2


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 3


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 4


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 7


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 12


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 13


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 16:30 
Tjedni: 14 , 15


PKL
6H
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:10 
Tjedni: 9 , 10


PKL
6A
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 6


PKL
6B
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 8


PKL
6C
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 11


PKL
6E
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 1


PKL
6K
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 2


PKL
6F
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 3


PKL
6L
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 4


PKL
6G
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 7


PKL
6I
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 12


PKL
6D
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 13


PKL
6J
KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
 17:15 
Tjedni: 14 , 15

 
 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 
 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 
 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
 
 
 10:40 
 
 
 
 11:00 
 
 
 
 11:20 
 
 
 
 11:40 
 
 
 
 12:00 
 
 
 
 12:20 
 
 
 
 12:40 
 
 
 
 13:00 
 
 
 
 13:20 
 
 
 
 13:40 
 
 
 
 14:00 
 
 
 
 14:20 
 
 
 
 14:40 
 
 
 
 15:00 
 
 
 
 15:20 
 
 
 
 15:40 
 
 
 
 16:00 
 
 
 
 16:20 
 
 
 
 16:40 
 
 
 
 17:00 
 
 
   
 17:20   
 
 
 
 17:40   
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17