Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Otorinolaringologija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

5F
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5K
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5B
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5E
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 08:20   
 
 
 
 08:40   
 

5G
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 
 
 09:00 

5F
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5K
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5B
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5E
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 
 
 
 09:20 
 
 

5G
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 
 09:40 
         
 
 
 10:00         
 
 
   
 10:20           
 
 

5H
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5J
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5D
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5A
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 
 10:40   
 
 
 
 11:00 

5C
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 
 
 

5H
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5J
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5D
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

5A
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 11:20 
 
 
 
 11:40 
 

5C
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 
 
 12:00         
 
 
 
 12:20         
 
   
 
 12:40           
 

5I
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 
 
 13:00         
 
 
 

5L
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 13:20       
 
 

5I
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 
 13:40       
 
 
 
 14:00     

5L
VINOGRADSKA ORL VJEŽBAONICA

 
 
 
   
 14:20         
 
 
 
 14:40         
   
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00         

5
GUND. 3 PREDAVAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

 
 
 
 17:20         
 
 
 
 17:40         
   
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17