Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Dentalna radiologija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

S
3K
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 08:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
3K
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 08:15 
Tjedni: 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

S
3F
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 08:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
3F
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 08:15 
Tjedni: 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 08:20       
 
 
 
 08:40       
 
 
 
 09:00 

S
3J
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 09:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
3J
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 09:00 
Tjedni: 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

   

S
3N
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 09:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
3N
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 09:00 
Tjedni: 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 
 
 
 09:20       
 
 

3
GUND. 3 PREDAVAONICA

 
 09:40     
 

S
3H
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 09:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
3H
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 09:45 
Tjedni: 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 

S
3C
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 09:50 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
3C
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 09:50 
Tjedni: 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 10:00     
 
 
   
 10:20       
 
   
 

S
3A
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 10:35 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
3A
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 10:35 
Tjedni: 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

S
3D
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 10:35 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
3D
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 10:35 
Tjedni: 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 10:40       
 
 
 
 11:00       
 
 
 
 11:20           
 
 

S
3I
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 11:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
3I
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 11:30 
Tjedni: 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

S
3E
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 11:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
3E
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 11:30 
Tjedni: 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 11:40       
 
 
 
 12:00       
 
 
     
 12:20           
 
 
 

S
3L
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 12:35 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
3L
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 12:35 
Tjedni: 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

S
3B
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 12:35 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
3B
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 12:35 
Tjedni: 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 12:40       
 
 
 
 13:00       
 
 
 
 13:20         

S
3G
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 13:20 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
3G
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 13:20 
Tjedni: 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 
 
 13:40         
 
 
 
 14:00         
   
 
 
 14:20           
 
 

S
3M
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 14:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
3M
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 14:30 
Tjedni: 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 14:40         
 
 
 
 15:00         
 
 
   
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17