Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Fiksna protetika II, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

5A
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5C
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.

PKL
5J
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.
 08:15 


PKL
5K
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB
 08:15 

5I
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5G
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

5A
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5C
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.

PKL
5J
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.
 09:00 


PKL
5K
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB
 09:00 

5I
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5G
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

5A
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5C
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.

PKL
5J
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.
 09:45 


PKL
5K
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB
 09:45 

5I
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5G
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
 

5B
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5D
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.

5L
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5F
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5H
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 
 10:40 
 
 
 
 11:00 
 
 
 

5B
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5D
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.

5L
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5F
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5H
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 11:20 
 
 
 
 11:40 
 
 
 
 12:00 

5B
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5D
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.

5L
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5F
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5H
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 
 
 
 12:20 
 
 
 
 12:40 
       

5E
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 
 
 
 13:00         
 
 
 
 13:20         
 
 

5E
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 
 13:40         
 
 
 
 14:00         
 
 
 

5E
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 14:20         
 
 
 
 14:40         
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 

5
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 16:00         
 
 
 
 16:20         
 
   
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17