Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Fizika, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 

1
ŠALATA FIZIKA PREDAVAONICA
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 9 , 11 , 12 , 14 , 15

 
 08:40         
 
 
 
 09:00         
 
 
 

1
ŠALATA FIZIKA PREDAVAONICA
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15

 09:20         
 
 
 
 09:40         
 
 
 
 10:00 

1
ŠALATA FIZIKA PREDAVAONICA
Tjedni: 2 , 3 , 5 , 7 , 9 , 10

       
 
 
 
 10:20         
 
 
 
 10:40         
 

1
ŠALATA FIZIKA PREDAVAONICA
Tjedni: 2 , 3 , 5 , 7 , 9 , 10

 
 
 11:00         
 
 
 
 11:20         
 
 

S
1A
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 11:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1B
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 11:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1C
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 11:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1D
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 11:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1E
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 11:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1F
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 11:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1G
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 11:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1H
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 11:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1I
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 11:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1J
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 11:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1K
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 11:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1L
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 11:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1M
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 11:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1N
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 11:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1O
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 11:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1P
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 11:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1R
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 11:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1S
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 11:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1T
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 11:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1U
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 11:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14

 
 11:40         
 
 
 
 12:00         
 
 
 

S
1A
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 12:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1B
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 12:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1C
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 12:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1D
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 12:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1E
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 12:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1F
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 12:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1G
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 12:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1H
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 12:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1I
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 12:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1J
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 12:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1K
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 12:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1L
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 12:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1M
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 12:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1N
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 12:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1O
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 12:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1P
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 12:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1R
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 12:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1S
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 12:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1T
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 12:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1U
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 12:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14

 12:20         
 
 
 
 12:40         
 
 
 
 13:00 

S
1A
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1B
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1C
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1D
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1E
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1F
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1G
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1H
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1I
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1J
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:00 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


S
1K
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1L
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1M
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1N
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1O
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1P
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1R
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1S
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1T
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


S
1U
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:00 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14

       
 
 
 
 13:20         
 
 
 
 13:40         
 

L
1A
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1B
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1C
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1D
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1E
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1F
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1G
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1H
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1I
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1J
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:45 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1K
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1L
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1M
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1N
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1O
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1P
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1R
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1S
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1T
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1U
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 13:45 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14

 
 
 14:00         
 
 
 
 14:20         
 
 

L
1A
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 14:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1B
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 14:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1C
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 14:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1D
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 14:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1E
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 14:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1F
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 14:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1G
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 14:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1H
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 14:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1I
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 14:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1J
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 14:30 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1K
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1L
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1M
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1N
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1O
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1P
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1R
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1S
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1T
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1U
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 14:30 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14

 
 14:40         
 
 
 
 15:00         
 
 
 

L
1A
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 15:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1B
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 15:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1C
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 15:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1D
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 15:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1E
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 15:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1F
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 15:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1G
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 15:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1H
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 15:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1I
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 15:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1J
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 15:15 
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15


L
1K
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1L
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1M
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1N
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1O
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1P
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1R
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1S
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1T
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14


L
1U
ŠALATA FIZIKA LABORATORIJ
 15:15 
Tjedni: 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14

 15:20         
 
 
 
 15:40         
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17