Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Kemija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00   

L
1A
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:00 


L
1B
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:00 


L
1C
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:00 


L
1D
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:00 


L
1E
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:00 


L
1F
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:00 


L
1G
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:00 


L
1H
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:00 


L
1I
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:00 


L
1J
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:00 

L
1K
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:00 


L
1L
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:00 


L
1M
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:00 


L
1N
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:00 


L
1O
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:00 


L
1P
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:00 


L
1R
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:00 


L
1S
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:00 


L
1T
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:00 


L
1U
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:00 

   
 
 
 
 08:20       
 
 
 
 08:40       
 

L
1A
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:45 


L
1B
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:45 


L
1C
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:45 


L
1D
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:45 


L
1E
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:45 


L
1F
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:45 


L
1G
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:45 


L
1H
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:45 


L
1I
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:45 


L
1J
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:45 

L
1K
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:45 


L
1L
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:45 


L
1M
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:45 


L
1N
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:45 


L
1O
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:45 


L
1P
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:45 


L
1R
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:45 


L
1S
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:45 


L
1T
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:45 


L
1U
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 08:45 

 
 
 09:00     

1
ŠALATA KEM-BIOKEMIJA DVORANA

 
 
 
 09:20     
 
 

S
1A
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 09:30 


S
1B
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 09:30 


S
1C
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 09:30 


S
1D
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 09:30 


S
1E
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 09:30 


S
1F
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 09:30 


S
1G
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 09:30 


S
1H
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 09:30 


S
1I
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 09:30 


S
1J
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 09:30 

S
1K
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 09:30 


S
1L
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 09:30 


S
1M
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 09:30 


S
1N
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 09:30 


S
1O
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 09:30 


S
1P
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 09:30 


S
1R
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 09:30 


S
1S
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 09:30 


S
1T
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 09:30 


S
1U
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 09:30 

 
 09:40     
 

1
ŠALATA KEM-BIOKEMIJA DVORANA

 
 
 10:00     
 
 
 

S
1A
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 10:15 


S
1B
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 10:15 


S
1C
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 10:15 


S
1D
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 10:15 


S
1E
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 10:15 


S
1F
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 10:15 


S
1G
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 10:15 


S
1H
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 10:15 


S
1I
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 10:15 


S
1J
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 10:15 

S
1K
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 10:15 


S
1L
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 10:15 


S
1M
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 10:15 


S
1N
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 10:15 


S
1O
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 10:15 


S
1P
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 10:15 


S
1R
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 10:15 


S
1S
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 10:15 


S
1T
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 10:15 


S
1U
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ
 10:15 

 10:20     
 
   
 
 10:40       
 
 
 
 11:00           
 
 
 
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 
 12:20           
 
 
 
 12:40           
 
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17