Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Klinička parodontologija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

5L
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

5H
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

5B
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

5G
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

5F
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

5L
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

5H
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

5B
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

5G
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

5F
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

5L
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

5H
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

5B
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

5G
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

5F
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
 

5D
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

5E
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

5J
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

5A
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

5I
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

 
 10:40 
 
 
 
 11:00 
 
 
 

5D
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

5E
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

5J
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

5A
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

5I
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

 11:20 
 
 
 
 11:40 
 
 
 
 12:00 

5D
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

5E
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

5J
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

5A
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

5I
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

 
 
 
 12:20 
 
 
 
 12:40 
     

5K
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

   
 
 
 13:00     

5C
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

 
 
 
 
 13:20       
 
 

5K
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

 
 13:40       
 

5C
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

 
 
 14:00       
 
 
 

5K
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

 14:20       
 
 

5C
PARODONTOLOGIJA AMBULANTA

 
 14:40       
 
 
 
 15:00         
 
 
   
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 

5
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 16:00         
 
 
 
 16:20         
 
   
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17