Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Mikrobiologija s parazitologijom, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00     

L
2A
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 08:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


L
2B
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 08:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


L
2C
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 08:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

   
 
 
 
 08:20         
 
 
 
 08:40         
 

L
2A
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 08:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


L
2B
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 08:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


L
2C
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 08:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 
 09:00         
 
 
 
 09:20         
 
 

L
2A
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 09:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


L
2B
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 09:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


L
2C
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 09:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 09:40         
 
 
 
 10:00         
 
 
 

L
2D
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 10:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


L
2E
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 10:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


L
2F
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 10:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 10:20         
 
 
 
 10:40         
 
 
 
 11:00     

L
2D
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 11:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


L
2E
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 11:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


L
2F
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 11:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

   
 
 
 
 11:20         
 
 
 
 11:40         
 

L
2D
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 11:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


L
2E
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 11:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


L
2F
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 11:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 
 12:00         
 
 
 
 12:20         
 
 

L
2G
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 12:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


L
2H
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 12:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 12:40         
 
 
 
 13:00         
 
 
 

L
2G
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 13:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


L
2H
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 13:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 13:20         
 
 
 
 13:40         
 
 
 
 14:00     

L
2G
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 14:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


L
2H
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 14:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

   
 
 
 
 14:20         
 
 

P
2
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 14:30 
Tjedni: 2 , 10


S
2G
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 14:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


S
2H
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 14:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


S
2I
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 14:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


S
2J
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 14:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


S
2K
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 14:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


S
2L
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 14:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 14:40       
 

P
2
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 14:45 
Tjedni: 10


S
2A
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 14:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


S
2B
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 14:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


S
2C
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 14:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


S
2D
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 14:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


S
2E
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 14:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


S
2F
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 14:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

L
2I
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 14:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


L
2J
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 14:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 
 15:00     
 
 
 

P
2
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 15:15 
Tjedni: 2 , 10


S
2G
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 15:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


S
2H
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 15:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


S
2I
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 15:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


S
2J
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 15:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


S
2K
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 15:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


S
2L
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 15:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 15:20     
 
 

P
2
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 15:30 
Tjedni: 10


S
2A
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 15:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


S
2B
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 15:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


S
2C
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 15:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


S
2D
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 15:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


S
2E
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 15:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


S
2F
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA PRED.
 15:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

L
2I
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 15:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


L
2J
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 15:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 15:40     
 
 
 
 16:00       
 
 
   

L
2I
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 16:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


L
2J
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 16:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 16:20         
 
 
 
 16:40         
 
 
 
 17:00     

L
2K
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 17:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


L
2L
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 17:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

   
 
 
 
 17:20         
 
 
 
 17:40         
 

L
2K
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 17:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


L
2L
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 17:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 
 18:00         
 
 
 
 18:20         
 
 

L
2K
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 18:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


L
2L
MIROGOJSKA INFEKTOLOGIJA VJEŽB
 18:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 18:40         
 
 
 
 19:00         
 
 
   
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17