Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Mobilna protetika II, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

5B
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5D
KBD MOBILNA PROT. KL. VJEŽB.

5L
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5J
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5H
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

5B
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5D
KBD MOBILNA PROT. KL. VJEŽB.

5L
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5J
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5H
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

5B
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5D
KBD MOBILNA PROT. KL. VJEŽB.

5L
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5J
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5H
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
 

5A
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5C
KBD MOBILNA PROT. KL. VJEŽB.

5K
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5E
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5G
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 
 10:40 
 
 
 
 11:00 
 
 
 

5A
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5C
KBD MOBILNA PROT. KL. VJEŽB.

5K
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5E
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5G
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 11:20 
 
 
 
 11:40 
 
 
 
 12:00 

5A
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5C
KBD MOBILNA PROT. KL. VJEŽB.

5K
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5E
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5G
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 
 
 
 12:20 
 
 
 
 12:40 
       

5F
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5I
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 
 
 13:00       
 
 
 
 13:20       
 
 

5F
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5I
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 
 13:40       
 
 
 
 14:00       
 
 
 

5F
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5I
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 14:20       
 
 
 
 14:40       
 
 
 
 15:00 

5
GUND. 5 PREDAVAONICA

       
 
 
 
 15:20         
 
 
 
 15:40         
   
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17