Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Patofiziologija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 
 
 
 11:00           
 
 
 
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 
 12:20           
 
 
 
 12:40           
 
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00     

L
3A
REBRO PATOFIZ. VJEŽBAONICA
 14:00 


L
3B
REBRO PATOFIZ. VJEŽBAONICA
 14:00 


L
3C
REBRO PATOFIZ. VJEŽBAONICA
 14:00 


L
3M
REBRO PATOFIZ. VJEŽBAONICA
 14:00 

   
 
 
 
 14:20         
 
 
 
 14:40         
 

L
3D
REBRO PATOFIZ. VJEŽBAONICA
 14:45 


L
3E
REBRO PATOFIZ. VJEŽBAONICA
 14:45 


L
3F
REBRO PATOFIZ. VJEŽBAONICA
 14:45 

 
 
 15:00         
 
 
 
 15:20         
 
   
 
 15:40           
 

3
REBRO PATOFIZ. DV. BOTTERI

 
 
 16:00         
 
 
 
 16:20         
 
   
 
 16:40           
 

L
3G
REBRO PATOFIZ. VJEŽBAONICA
 16:45 


L
3H
REBRO PATOFIZ. VJEŽBAONICA
 16:45 


L
3I
REBRO PATOFIZ. VJEŽBAONICA
 16:45 


L
3N
REBRO PATOFIZ. VJEŽBAONICA
 16:45 

 
 
 17:00         
 
 
 
 17:20         
 
 

L
3J
REBRO PATOFIZ. VJEŽBAONICA
 17:30 


L
3K
REBRO PATOFIZ. VJEŽBAONICA
 17:30 


L
3L
REBRO PATOFIZ. VJEŽBAONICA
 17:30 

 
 17:40         
 
 
 
 18:00         
 
 
   
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17