Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Patologija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 

2
GUND. 5 PREDAVAONICA

S
2G
GUND. 3 PREDAVAONICA
 10:30 


S
2H
GUND. 3 PREDAVAONICA
 10:30 


S
2I
GUND. 3 PREDAVAONICA
 10:30 


S
2J
GUND. 3 PREDAVAONICA
 10:30 

 
 10:40       
 
 
 
 11:00       
 
 
 

2
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 11:20         
 
 
 
 11:40         
 
 
 
 12:00 

S
2A
GUND. 5 PREDAVAONICA
 12:00 


S
2B
GUND. 5 PREDAVAONICA
 12:00 


S
2C
GUND. 5 PREDAVAONICA
 12:00 


S
2D
GUND. 5 PREDAVAONICA
 12:00 

       
 
 
 
 12:20         
 
 
 
 12:40         
 

S
2E
GUND. 5 PREDAVAONICA
 12:45 


S
2F
GUND. 5 PREDAVAONICA
 12:45 


S
2K
GUND. 5 PREDAVAONICA
 12:45 


S
2L
GUND. 5 PREDAVAONICA
 12:45 

 
 
 13:00         
 
 
 
 13:20         
 
   
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17