Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Pretklinička ortodoncija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00 

PRK
5I
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 08:00 


PRK
5J
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 08:00 

 

PRK
5C
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 08:00 


PRK
5D
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 08:00 

   
 
 
 
 08:20       
 
 
 
 08:40       
 

PRK
5I
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 08:45 


PRK
5J
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 08:45 

PRK
5C
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 08:45 


PRK
5D
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 08:45 

 
 
 09:00       
 
 
 
 09:20       
 
 

PRK
5I
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 09:30 


PRK
5J
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 09:30 

PRK
5C
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 09:30 


PRK
5D
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 09:30 

 
 09:40       
 
 
 
 10:00       
 
 
   

PRK
5E
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 10:15 


PRK
5F
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 10:15 

 10:20         
 
 
 
 10:40         
 
 
 
 11:00   

PRK
5A
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 11:00 


PRK
5B
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 11:00 

PRK
5E
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 11:00 


PRK
5F
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 11:00 

PRK
5K
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 11:00 


PRK
5L
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 11:00 

 
 
 
 
 11:20     
 
 
 
 11:40     
 

PRK
5A
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 11:45 


PRK
5B
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 11:45 

PRK
5E
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 11:45 


PRK
5F
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 11:45 


PRK
5H
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 12:15 


PRK
5G
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 12:30 


PRK
5H
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 13:00 


PRK
5G
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 13:15 


PRK
5H
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 13:45 


PRK
5G
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 14:00 

PRK
5K
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 11:45 


PRK
5L
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 11:45 

 
 
 12:00     
 
 
 
 12:20     
 
 

PRK
5A
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 12:30 


PRK
5B
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 12:30 

PRK
5K
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 12:30 


PRK
5L
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 12:30 

 
 12:40     
 
 
 
 13:00     
 
 
     
 13:20         
 
 
 
 13:40         
 
 
 
 14:00         
 
 
 
 14:20         
 
 
 
 14:40         
   
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17