Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Restaurativna dentalna medicina I, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 
 
 
 11:00           
 
 
 
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 

PKL
4F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 12:15 


PKL
4L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 12:15 

PKL
4A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 12:15 


PKL
4D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 12:15 

 12:20       
 
 
 
 12:40       
 
 
 
 13:00 

PKL
4F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 13:00 


PKL
4L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 13:00 


PKL
4E
DENTALNA MALA DVORANA
 13:15 


PKL
4F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 13:45 


PKL
4L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 13:45 


PKL
4E
DENTALNA MALA DVORANA
 14:00 

PKL
4A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 13:00 


PKL
4D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 13:00 


PKL
4G
DENTALNA MALA DVORANA
 13:15 


PKL
4A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 13:45 


PKL
4D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 13:45 


PKL
4G
DENTALNA MALA DVORANA
 14:00 

     
 
 
 

4B
DENTALNA MALA DVORANA

4H
DENTALNA MALA DVORANA

 13:20   
 
 
 
 13:40   
 
 
 
 14:00 

4B
DENTALNA MALA DVORANA

 

4H
DENTALNA MALA DVORANA

 
 
 
 14:20   
 
 
 
 14:40   
 

PKL
4E
DENTALNA MALA DVORANA
 14:45 


PKL
4I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 14:45 


PKL
4J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 14:45 

PKL
4C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 14:45 


PKL
4G
DENTALNA MALA DVORANA
 14:45 


PKL
4K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 14:45 

4B
DENTALNA MALA DVORANA

4H
DENTALNA MALA DVORANA

 
 
 15:00   
 
 
 
 15:20   
 
 

PKL
4I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 15:30 


PKL
4J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 15:30 

PKL
4C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 15:30 


PKL
4K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 15:30 

   
 
 15:40       
 
 
 
 16:00       
 
 
 

PKL
4I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 16:15 


PKL
4J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 16:15 

PKL
4C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 16:15 


PKL
4K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 16:15 

 16:20       
 
 
 
 16:40       
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17