Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Restaurativna dentalna medicina II, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 

5E
DENTALNA MALA DVORANA

5F
DENTALNA MALA DVORANA

5I
DENTALNA MALA DVORANA

5C
DENTALNA MALA DVORANA

5D
DENTALNA MALA DVORANA

 
 
 11:00 
 
 
 
 11:20 
 
 

5E
DENTALNA MALA DVORANA

5F
DENTALNA MALA DVORANA

5I
DENTALNA MALA DVORANA

5C
DENTALNA MALA DVORANA

5D
DENTALNA MALA DVORANA

 
 11:40 
 
 
 
 12:00 
 
 
 

5E
DENTALNA MALA DVORANA

5F
DENTALNA MALA DVORANA

5I
DENTALNA MALA DVORANA

5C
DENTALNA MALA DVORANA

5D
DENTALNA MALA DVORANA

 12:20 
 
 
 
 12:40 
 
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 

PKL
5A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 14:45 


PKL
5B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 14:45 

PKL
5G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 14:45 


PKL
5H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 14:45 

PKL
5K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 14:45 


PKL
5L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 14:45 

 
 
 15:00     
 
 
 
 15:20     
 
 

PKL
5A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 15:30 


PKL
5B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 15:30 

PKL
5G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 15:30 


PKL
5H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 15:30 


PKL
5J
DENTALNA MALA DVORANA
 15:45 


PKL
5G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 16:15 


PKL
5H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 16:15 


PKL
5J
DENTALNA MALA DVORANA
 16:30 

PKL
5K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 15:30 


PKL
5L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 15:30 

 
 15:40     
 
 
 
 16:00     
 
 
 

PKL
5A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 16:15 


PKL
5B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 16:15 

PKL
5K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 16:15 


PKL
5L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 16:15 

 16:20     
 
 
 
 16:40     
 
 
 
 17:00         
 
 
 

5J
DENTALNA MALA DVORANA

 17:20         
 
 
 
 17:40         
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17