Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za predmet Stanična biologija s genetikom, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 
 
 
 11:00           
 
 
 
 11:20           
 
 

1
ŠALATA BIOLOŠKA DVORANA

 
 11:40         
 
 
 
 12:00         
 
 
   
 12:20           
 
 
 
 12:40           
 
 
 
 13:00   

L
1R
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:00 


L
1S
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:00 


L
1T
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:00 


L
1U
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:00 

L
1A
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:00 


L
1B
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:00 


L
1C
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:00 


L
1D
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:00 

L
1E
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:00 


L
1F
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:00 


L
1G
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:00 


L
1H
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:00 

L
1I
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:00 


L
1J
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:00 


L
1K
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:00 


L
1L
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:00 

 
 
 
 13:20   
 
 
 
 13:40   
 

L
1R
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:45 


L
1S
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:45 


L
1T
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:45 


L
1U
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:45 

L
1A
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:45 


L
1B
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:45 


L
1C
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:45 


L
1D
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:45 

L
1E
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:45 


L
1F
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:45 


L
1G
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:45 


L
1H
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:45 

L
1I
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:45 


L
1J
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:45 


L
1K
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:45 


L
1L
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:45 

 
 
 14:00   
 
 
 
 14:20   
 
         
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00 

L
1M
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 16:00 


L
1N
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 16:00 


L
1O
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 16:00 


L
1P
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 16:00 

       
 
 
 
 16:20         
 
 
 
 16:40         
 

L
1M
ŠALATA BIOLOŠKA DVORANA
 16:45 


L
1N
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 16:45 


L
1O
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 16:45 


L
1P
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 16:45 

 
 
 17:00         
 
 
 
 17:20         
 
   
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17