Akademska godina 2013/2014, ljetni semestar

Raspored za grupu 2I

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom
GUND. 3 PREDAVAONICA

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA

 08:20       
 
 
 
 08:40       
 
 
 
 09:00 

Okluzija
GUND. 3 PREDAVAONICA

   

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA

 
 
 
 
 09:20       
 
 

Fiziologija
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12

 
 09:40     
 

Karijesologija
GUND. 3 PREDAVAONICA

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA

 
 
 10:00     
 
 
 

Opća farmakologija
K. Bašić
ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI

Fiziologija
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12

 10:20   
 
     
 
 10:40       
 
 
 
 11:00     

Fiziologija
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12

   
 
 
 

Okluzija
I. Alajbeg
GUND. 5 WIRONIT

 11:20       
 
 
 
 11:40       
   
 
 
 12:00       

Okluzija
I. Alajbeg
GUND. 5 WIRONIT

 
 
 
 
 12:20         
 
 

Fiziologija
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 3 , 6 , 9 , 12 , 15

 
 12:40       
   
 
 
 13:00 

Fiziologija
ŠALATA DVORANA "M. ČAČKOVIĆ"
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 12

     
 
 
 

Fiziologija
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 3 , 6 , 9 , 12 , 15

 13:20       
 
 
 
 13:40       
   
 
 
 14:00         

Fiziologija
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 3 , 6 , 9 , 12 , 15

 
 
 

Opća farmakologija
K. Peroš
ŠALATA FARMAKOLOGIJA DVORANA

 14:20       
 
 

Patologija
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA

Engleski jezik II
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 14:40   
 

Fiziologija
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 3 , 6 , 9 , 12 , 15

 
 
 15:00     
 
 
 

Patologija
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA

Engleski jezik II
GUND. 5 PREDAVAONICA

 15:20     
 
 

Tjelesna i zdravstvena kultura II
MARTINOVKA - TJELESNI

Fiziologija
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 3 , 6 , 9 , 12 , 15

 
 15:40   
 
 
 
 16:00 

Patologija
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA

 

Povijest dentalne medicine
J. Dumančić
GUND. 5 PREDAVAONICA
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15

 
 
 

Patologija
GUND. 3 PREDAVAONICA

Tjelesna i zdravstvena kultura II
MARTINOVKA - TJELESNI

 
 16:20   
 
 
 
 16:40   
   

Povijest dentalne medicine
J. Dumančić
GUND. 5 PREDAVAONICA
Tjedni: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15

 
 
 17:00         
 
 
 
 17:20         
 
   
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 05.03.2014 10:37